Седмично разписание на учебните занятия

        

изменение на седмичното разписание на учениците в ЗФО, трета сесия на уч. 2017-2018г.

 промяна в седмичното разписание на учениците в ЗФО , трета сесия на учебната 2017/2018г.

 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ “ ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ” ГР. БРЕЗОВО

гр.Брезово,ул.”Васил Коларов” № 1 ,тел.: 03191/2144,моб. тел.: 0879585094, е-mail: pg_zl.boiadgiev@abv.bg

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

 

На учениците от ХII клас в задочна форма на обучение,

 

Професия „Готвач”

Специалност „Производство на кулинарни изделия

и напитки”

 

Професия „Монтьор на селскостопанска техника”,

Специалност „Механизация на селското стопанство”

 

учебна 2017 / 2018 г.

 

 

              ІII -та сесия    20.03.2018г. – 04.04.2018 г. – 14 дни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата и ден

от месеца

 

 

ч

а

с

Учебен предмет Времетраене и брой часове кабинет Общ брой часове за деня
Г М
Готвачи Монтьори Г М
1. 20.03.2018г. вторник 1   ЗИП Селскостопански машини 8.00-8.45-1ч.   104 9 5
2 Български език и литература Български език и литература 8.55-9.40-1ч 104 104    
3 Български език и литература Български език и литература 9.50-10.35 – 1ч 104 104    
4 Български език и литература Български език и литература 10.55-11.40 -1ч 104 104    
5     11.50-12.35 -1ч        
6 Английски език   12.40-13.25 – 1ч 104      
7 Английски език ЗИП Селскостопански машини 13.30-14.15 – 1ч 401 210    
8 Английски език   14.20-15.05 – 1ч  

211

     
9 Английски език   15.10-15.55 -1ч  

211

     
10 Английски език

 

  16.00-16.45 – 1ч 211

 

     
11 Английски език    

16.50-17.35 – 1ч

 

211

 

     
  21.03 2018 сряда 1 Български език и литература Български език и литература 8.00-8.45-1ч 210 210 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

 

103 

 

 

 

3 7
2   8.55-9.40-1ч    
3   9.50-10.35 – 1ч    
4   10.55-11.40 -1ч    
5   11.50-12.35 -1ч    
6 Български език и литература Български език и литература 12.40-13.25 – 1ч 103    
7 Български език и литература Български език и литература 13.30-14.15 – 1ч  

103

 

   
8 Диагностика и ремонт пр. 14.20-15.05 – 1ч    
    9.   Диагностика и ремонт пр. 15.10-15.55 -1ч учебна база    
    10   Диагностика и ремонт пр. 16.00-16.45 – 1ч      
    11   Диагностика и ремонт пр. 16.50-17.35 – 1ч      
    12          
 

 

22 март 2018 четвъртък

1. Български език и литература Български език и литература 8.00-8.45-1ч 401 401 9 9
2.  Английски език 8.55-9.40-1ч 102
3. 9.50-10.35 – 1ч
4. Английски език ЗИП Селскостопански машини 10.55-11.40 -1ч 401 библиотека
5. Английски език ЗИП Селскостопански машини 11.50-12.35 -1ч 401 Библиотека

 

6 Икономика ЗИП Селскостопански машини 12.40-13.25 – 1ч 401 Библиотека

 

 

учебна база

 

 

 

7. ЗИП Селскостопански машини 13.30-14.15 – 1ч 401
8. Технология на кулинарната продукция/т/ Диагностика и ремонт пр. 14.20-15.05 – 1ч 101

 

 

 

101

 

 

101

 

 

101

 

 

 

9. Технология на кулинарната продукция/т/ Диагностика и ремонт пр. 15.10-15.55 -1ч
10. Технология на кулинарната продукция/т/ Диагностика и ремонт пр. 16.00-16.45 – 1ч
11. Технология на кулинарната продукция/т/ Диагностика и ремонт пр. 16.50-17.35 – 1ч
 

 

23 март петът

 

1 Английски език ЗИП Селскостопански машини 8.00-8.45-1ч 105 102 9 6
2. Български език и литература Български език и литература 8.55-9.40-1ч 102 102
3. Английски език 9.50-10.35 – 1ч 102
4. Български език и литература Български език и литература 10.55-11.40 -1ч 102 102
5. ЗИП Селскостопански машини 11.50-12.35 -1ч 102
6. ЗИП Технология на кулинарната продукция/т/ ЗИП Селскостопански машини 12.40-13.25 – 1ч 102 211
7. Английски език ЗИПСелскостопански машини 13.30-14.15 – 1ч 102 211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 14.20-15.05 – 1ч 102
9. Технология на кулинарната продукция/т/ 15.10-15.55 -1ч
10. Технология на кулинарната продукция/т/ 16.00-16.45 – 1ч
11. Технология на кулинарната продукция/т/ .

 

16.50-17.35 – 1ч
12.
 

5.

24.март  2018 събота

 

1. Английски език Диагностика и ремонт пр. 8.00-8.45-1ч 106 учебна база 5 10
2. Английски език Диагностика и ремонт пр. 8.55-9.40-1ч 106
3. Английски език Диагностика и ремонт пр. 9.50-10.35 – 1ч 106
4. Английски език Диагностика и ремонт пр. 10.55-11.40 -1ч 106
5. Английски език Диагностика и ремонт пр. 11.50-12.35 -1ч 106
6. Английски език Диагностика и ремонт пр. 12.40-13.25 – 1ч 106
7. Английски език Диагностика и ремонт пр. 13.30-14.15 – 1ч 106
8. Английски език Диагностика и ремонт пр. 14.20-15.05 – 1ч 106
9. Английски език Диагностика и ремонт пр. 15.10-15.55 -1ч 106
10. Английски език Диагностика и ремонт пр. 16.00-16.45 – 1ч 106
11. Английски език Диагностика и ремонт пр. 16.50-17.35 – 1ч 106
 

6.

 

                           26март  понеделник

1. 8.00-8.45-1ч 3 3
2. 8.55-9.40-1ч
3. 9.50-10.35 – 1ч
4. 10.55-11.40 -1ч
5. 11.50-12.35 -1ч
6. Диагностика и ремонт пр. 12.40-13.25 – 1ч учебна база

 

 

 

 

 

7. Диагностика и ремонт пр. 13.30-14.15 – 1ч
8. Английски език 14.20-15.05 – 1ч 105

 

9. Английски език 15.10-15.55 -1ч
10. Английски език 16.00-16.45 – 1ч
11. . 16.50-17.35 – 1ч
12.
 

7.

 

27март  вторник

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЗИП Селскостопански машини 8.00-8.45-1ч 104      10    5
2. Бълграски език и литература Бълграски език и литература 8.55-9.40-1ч 104 104
3. Бълграски език и литература Бълграски език и литература 9.50-10.35 – 1ч 104 104
4. Бълграски език и литература Бълграски език и литература 10.55-11.40 -1ч 104 104
5. ЗИП Технология на кулинарната продукция/т/ 11.50-12.35 -1ч 104
6. Английски език 12.40-13.25 – 1ч 104 210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Английски език ЗИП Селскостопански машини 13.30-14.15 – 1ч 401

 

 

 

211

 

 

211

 

 

211

 

 

211

8. Технология на кулинарната продукция/т/ 14.20-15.05 – 1ч
9. Технология на кулинарната продукция/т/ 15.10-15.55 -1ч
10. Технология на кулинарната продукция/т/ 16.00-16.45 – 1ч
11. . Технология на кулинарната продукция/т/ 16.50-17.35 – 1ч
 

 

28.март сряда

 

1. Български език и литература Български език и литература 8.00-8.45-1ч  

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

 

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебна база

3 7
2. 8.55-9.40-1ч
3. 9.50-10.35 – 1ч
4. 10.55-11.40 -1ч
5. 11.50-12.35 -1ч
6. Български език и литература Български език и литература 12.40-13.25 – 1ч
7. Български език и литература Български език и литература 13.30-14.15 – 1ч
8. Диагностика и ремонт пр. 14.20-15.05 – 1ч
9. Диагностика и ремонт пр. 15.10-15.55 -1ч
10. Диагностика и ремонт пр. 16.00-16.45 – 1ч
11 Диагностика и ремонт пр. 16.50-17.35 – 1ч 211
 

9.

 

29 март четвъртък

 

 

 

 

 

1. Български език и литература Български език и литература 8.00-8.45-1ч 401 401 9 8
2. Английски език 8.55-9.40-1ч 210
3. 9.50-10.35 – 1ч
4. Английски език ЗИП Селскостопански машини 10.55-11.40 -1ч 401 библиотека
5. Английски език ЗИП Селскостопански машини 11.50-12.35 -1ч 401 библиотека
6. ЗИП Технология на кулинарната продукция /т/ ЗИП Селскостопански машини 12.40-13.25 – 1ч 401 библиотека
7. 13.30-14.15 – 1ч
8. Технология на кулинарната продукция/т/ Диагностика и ремонт пр. 14.20-15.05 – 1ч 106

 

106

 

106

 

 

 

106

учебна база
 

9.

Технология на кулинарната продукция/т/ Диагностика и ремонт пр. 15.10-15.55 -1ч
10. Технология на кулинарната продукция/т/ Диагностика и ремонт пр. 16.00-16.45 – 1ч
11. Технология на кулинарната продукция/т/ Диагностика и ремонт пр. 16.50-17.35 – 1ч
12.
 

 

                                              30март петък 1. Английски език 8.00-8.45-1ч 105 9 2
2. Български език и литература Български език и литература 8.55-9.40-1ч 102 102
3. Английски език 9.50-10.35 – 1ч 102
4. Български език и литература Български език и литература 10.55-11.40 -1ч 102 102
5. 11.50-12.35 -1ч
6. ЗИП

Технология на кулинарната продукция/т/

12.40-13.25 – 1ч 102
7. Английски език 13.30-14.15 – 1ч 102
8. 14.20-15.05 – 1ч 102
9. Технология на кулинарната продукция/т/ 15.10-15.55 -1ч
10. Технология на кулинарната продукция/т/ 16.00-16.45 – 1ч 102
11. Технология на кулинарната продукция/т/ 16.50-17.35 – 1ч
12.  
 

 

 

31март събота

1. Диагностика и ремонт пр. 8.00-8.45ч.  

 

учебна база

 

11

2. Диагностика и ремонт пр. 8.55-9.40-1ч
3. Диагностика и ремонт пр. 9.50-10.35 – 1ч
4. Диагностика и ремонт пр. 10.55-11.40 -1ч
5. Диагностика и ремонт пр. 11.50-12.35 -1ч
6. Диагностика и ремонт пр. 12.40-13.25 – 1ч
7. Диагностика и ремонт пр. 13.30-14.15 – 1ч
8. Диагностика и ремонт пр. 14.20-15.05 – 1ч
9. Диагностика и ремонт пр. 15.10-15.55 -1ч
10 Диагностика и ремонт пр. 16.00-16.45 – 1ч
11 Диагностика и ремонт пр. 16.50-17.35 – 1ч
 

12.

 

2.април понеделник

1. 8.00-8.45-1ч 10
2. Английски език 8.55-9.40-1ч 106
3. Английски език 9.50-10.35 – 1ч 106
4. Английски език 10.55-11.40 -1ч 106
5. Английски език 11.50-12.35 -1ч 106
6. Английски език 12.40-13.25 – 1ч 106
7. Английски език 13.30-14.15 – 1ч 106
8. Английски език 14.20-15.05 – 1ч 106

 

 

106

 

 

106

 

 

 

106

 

 

 

 

 

 

9. Английски език 15.10-15.55 -1ч
10. Английски език 16.00-16.45 – 1ч
11. Английски език 16.50-17.35 – 1ч
12.
 

13.

 

3 април вторник

1. Икономика 8.10-8.55 – 1ч 106 106  

10

 

4

 

2. Български език и литература Български език и литература 8.55-9.40-1ч 106 106
3. Български език и литература Български език и литература 9.50-10.35 – 1ч 106 106
4. Български език и литература Български език и литература 10.55-11.40 -1ч 106 106
5. Технология на кулинарната продукция/т/ 11.50-12.35 -1ч 106
6. Технология на кулинарната продукция/т/ 12.40-13.25 – 1ч 106
7. Икономика 13.30-14.15 – 1ч 106

 

106

 

 

 

 

106

 

 

 

 

 

8. Български език и литература Български език и литература 14.20-15.05 – 1ч
9. Икономика 15.10-15.55 -1ч
10. Икономика 16.00-16.45 – 1ч
11. 16.50-17.35 – 1ч
 

14.

4 април сряда

 

1. ЗИП Технология на кулинарната продукция 8.00-8.45 – 1ч 106

 

 

 

106

 

 

 

106

 

 

106

 

 

106

 

 

106

 

 

 

 

 

2. ЗИП Технология на кулинарната продукция 8.55-9.40-1ч
3. ЗИП Технология на кулинарната продукция 9.50-10.35 – 1ч
4. ЗИП Технология на кулинарната продукция 10.55-11.40 -1ч
5. ЗИП Технология на кулинарната продукция 11.50-12.35 -1ч
6. ЗИП Технология на кулинарната продукция 12.40-13.25 – 1ч
7. Икономика 13.30-14.15 – 1ч
8. Икономика 14.20-15.05 – 1ч
9. 15.10-15.55 -1ч
10. 16.00-16.45 – 1ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ “ ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ” ГР. БРЕЗОВО

гр.Брезово,ул.”Васил Коларов” № 1 ,тел.: 03191/2349,факс: 03191/2144,е-mail: pg_zl.boiadgiev@abv.bg

 

Утвърдил :

Директор :

/инж. Д. Въртоломеева /

 

           

                          СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

 

На учениците от ХІІ клас в задочна форма на обучение,

 

    Професия „Готвач”

                Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”

 

                Професия „Монтьор на селскостопанска техника”,

                Специалност „Механизация на селското стопанство”

 

 

учебна 2017 / 2018 г.

 

 

              ІI -ра сесия    09.01.2018г. – 07.02.2018 г. (21  учебни дни)

 

 

Дата и ден

от месеца

 

 

ч

а

с

Учебен предмет Времетраене кабинет Общ брой часове за деня
Г М
Готвач Монтьор на ССТ Г М
 

1.

 

09.01.2018г. вторник

1. Експплоатация на земделска техника /т/ 8.00 – 8.45 ч. 401 8 9
2. Български език и литература ЗИП Диагностика и ремонт

/т/

8.55 -9.40 ч.       104 106
3. Български език и литература ЗИП Диагностика и ремонт /т/ 9.50 – 10.35 ч. 104 106
4. Български език и литература ЗИП Диагностика и ремонт /т/ 10.55 – 11.40 ч. 104 106
5. 11.50 – 12.35 ч.
6. 12.40 – 13.25ч.
7. Технология на кулинарната продукция /пр./ Експлоатация на земедлска техника /т/ 13.30 – 14.15ч. Уч. работилница 106
8. Технология на кулинарната продукция /пр./ Експлоатация на земеделска техника /пр./ 14.20 – 15.05ч. Уч. работилница Учебна база
9. Технология на кулинарната продукция /пр./ Експлоатация на земеделска техника /пр./ 15.10 – 15.55ч. Уч. работилница
10 Технология на кулинарната продукция /пр./ Експлоатация на земеделска техника /пр./ 16.00 – 16. 45ч. Уч. работилница
11 Технология на кулинарната продукция /пр./ Експлоатация на земеделска техника /пр./ 16.50–17.35ч.
 

2.

                   10.01.2018г. сряда 1. 8.00 – 8.45 ч. 6 5
2. 8.55 -9.40 ч.
3. 9.50 – 10.35 ч.
4. 10.55 – 11.40 ч.
5. 11.50 – 12.35 ч.
6. Български език и литература ЗИП 12.40 – 13.25ч. 103
7. Технология на кулиарната продукция /пр./ Производствена практика 13.30 – 14.15ч. Учебна работилница По договор
8. Технология на кулиарната продукция /пр./ Производствена практика 14.20 – 15.05ч. Учебна работилница
9. Технология на кулиарната продукция /пр./ Производствена практика 15.10 – 15.55ч. Учебна работилница
10. Технология на кулиарната продукция /пр./ Производствена практика 16.00 – 16. 45ч. Учебна работилница
11. Технология на кулиарната продукция /пр./ Прозводствена практика 16.50 – 17.35ч. Учебна работилница
 

3.

11.01.2018г . четвъртък

 

1. Руски език 8.00 – 8.45 ч. 104 0 11
2. Диагностика и ремонт /т/ 8.55 -9.40 ч. 104
3. Диагностика и ремонт /т/ 9.50 – 10.35 ч. 211
4. Диагностика и ремонт т/ 10.55 – 11.40 ч. 103
5. Експлоатация на земеделска техника /т/ 11.50 – 12.35 ч. 103
6. Експлоатация на земеделска техника /т/ 12.40 – 13.25ч. 103
7. Руски език 13.30 – 14.15ч. 103
8. Експлоатация на земеделска теника /пр./ 14.20 – 15.05ч. Учебна база
9. Експлоатация на земеделска теника /пр./ 15.10 – 15.55ч.
10 Експлоатация на земеделска теника /пр./ 16.00 – 16. 45ч.
11 Експлоатация на земеделска теника /пр./ 16.50–17,35ч.
4.  

                                              12.01.2018г. петък

1. Експлоатация на земеделска техника /т/ 8.00 – 8.45 ч. 105 4 11
2. Експлоатация на земеделска техника /т/ 8.55 -9.40 ч. 102
3. Диагностика и ремонт /т/ 9.50 – 10.35 ч. 102
4. Руски език 10.55 – 11.40 ч. 102
5. Диагностика и ремонт /т/ 11.50 – 12.35 ч. 102
6. Експлоатация на земеделска техника /т/ 12.40 – 13.25ч. 102
7. Производствена практика 13.30 – 14.15ч.  

 

 

 

По договор

8. Тенология на кулинарната продукция /пр/ Производствена практика 14.20 – 15.05ч.  

 

Учебна работилница

9. Тенология на кулинарната продукция /пр/ Производствена практика 15.10 – 15.55ч.
10 Тенология на кулинарната продукция /пр/ Производствена практика 16.00 – 16. 45ч.
11 Тенология на кулинарната продукция /пр/ Производствена практика 16.50 – 17.35ч.
 

 

5.

 

13.01.2018г.  събота

1. Тенология на кулинарната продукция /пр/ 8.00 – 8.45 ч.

 

Учебна работилница 10
2. Тенология на кулинарната продукция /пр/ 8.55 -9.40 ч.
3. Тенология на кулинарната продукция /пр/ 9.50 – 10.35 ч.
4. Тенология на кулинарната продукция /пр/ 10.55 – 11.40 ч.
5. Тенология на кулинарната продукция /пр/ 11.50 -12.35ч.
6. Тенология на кулинарната продукция /пр/ 12.40- 13.25 ч.
7. Тенология на кулинарната продукция /пр/ 13.30 – 14.15ч.
8. Тенология на кулинарната продукция /пр/ 14.20 – 15.05ч.
9. Тенология на кулинарната продукция /пр/ 15.10-15.55ч.
10 Тенология на кулинарната продукция /пр/ 16.00 – 16.45ч.
11 16.50- 17.35ч.

 

 

 

 

6.

 

15.01.2018г. понеделник

1. 8.00 – 8.45 ч.

 

4 4
2. 8.55 -9.40  ч.
3. 9.50-10.35 ч.
4. 10.55-11.40 ч.
5. 11.50-12.35ч.
6. 12.40-13.25 ч.
7. 13.30-14.15 ч.
8. Тенология на кулинарната продукция /пр/ Производствена практика 14.20 – 15.05ч. Учеба работилница По договор
9. Тенология на кулинарната продукция /пр/ Производствена практика 15.10-15.55ч.
10. Тенология на кулинарната продукция /пр/ Производствена практика 16.00 – 16.45ч.
11. Тенология на кулинарната продукция /пр/ Производствена практика 16.50- 17.35ч.
 

7.

 16.01.2018г вторник 1. Експлоатация на земеделска техника /т/ 8.00 – 8.45 ч. 401  

8

 

9

2. Български език и литература ЗИП Диагностика и ремонт /т/ 8.55 -9.40 ч. 104 106
3. Български език и литература ЗИП Диагностика и ремонт /т/ 9.50- 10.35ч. 104 106
4. Български език и литература ЗИП Диагностика и ремонт /т/ 10.55 – 11.40 ч. 104 106
5. 11.50 – 12.35 ч.

 

6. 12.40 – 13.25ч.
7. Тенология на кулинарната продукция /пр/ Експлоатация на земеделска техника /т/ 13.30 – 14.15ч. Учебна работилница 210
8. Тенология на кулинарната продукция /пр/ Експлоатация на земеделска техника /пр/ 14.20 – 15.05ч. Учебна база
9. Тенология на кулинарната продукция /пр/ Експлоатация на земеделска техника /пр/ 15.10 – 15.55ч.
10. Тенология на кулинарната продукция /пр/ Експлоатация на земеделска техника /пр/ 16.00 – 16. 45ч.
11. Тенология на кулинарната продукция /пр/ Експлоатация на земеделска техника /пр/ 16.50 – 17.35ч.
 

8.

17.01.2018г. сряда 1. 8.00 – 8.45 ч. 4 6
2. 8.55 -9.40 ч.    
3.    
4. 10.55 – 11.40 ч.

 

   
5.    
6. Руски език 12.40 – 13.25ч. 211
7. Руски език 13.30 – 14.15ч. 211
8. Тенология на кулинарната продукция /пр/ Производствена практика 14.20 – 15.05ч. Учебна работилница По договор
9. Тенология на кулинарната продукция /пр/ Производствена практика 15.10 – 15.55ч.
10. Тенология на кулинарната продукция /пр/ Производствена практика 16.00 – 16. 45ч.
11. Тенология на кулинарната продукция /пр/ Производствена практика 16.50 – 17.35ч.
 

9.

 

18.01.2018г. четвъртък

1. Руски език 8.00 – 8.45 ч. 104 0 11
2. Диагностика и реммонт /т/ 8.55 -9.40 ч. 104
3. Диагностика и ремонт /т/ 9.50 – 10.35 ч. 211
4. Диагностика и ремонт /т/ 10.55 – 11.40 ч. 103
5. Експлоатация на земеделска техника /т/ 11.50 – 12.35 ч. 103
6. Експлоатация на земеделска техника /т/ 12.40 – 13.25ч. 103
7. Експлоатация на земеделска техника /пр/ 13.30 – 14.15ч. Учебна база
8. Експлоатация на земеделска техника /пр/ 14.20 – 15.05ч. По договор
9. Експлоатация на земеделска техника /пр/ 15.10 – 15.55ч.
10. Експлоатация на земеделска техника /пр/ 16.00 – 16. 45ч.
11. Експлоатация на земеделска техника /пр/ 16.50 – 17.35ч.
 

10.

 

19.01.2018г. петък

1. Експлоатация на земеделска техника /т/ 8.00 – 8.45 ч. 105 4 10
2. Експлоатация на земеделска техника /т/ 8.55 -9.40 ч. 102
3. Диагностика и ремонт /т/ 9.50 – 10.35 ч. 102
4. Руски език 10.55 – 11.40 ч. 102
5. Диагностика и ремонт /т/ 11.50 – 12.35 ч. 102
6. Експлоатация на земеделска техника /т/ 12.40 – 13.25ч. 102
7. 13.30 – 14.15ч.  
8. Технология а кулинарната продукция /пр/ Производствена практика 14.20 – 15.05ч. Учебна работилница По договор
9. Технология а кулинарната продукция /пр/ Производствена практика 15.10 – 15.55ч.
10. Технология а кулинарната продукция /пр/ Производствена практика 16.00 – 16. 45ч.
11. Технология а кулинарната продукция /пр/ Производствена практика 16.50 – 17.35ч.
 

11.

 

20.01.2018г. събота

1. Технология на кулинарната продукция практика /пр/ 8.00 – 8.45 ч. Учебна работилница 11
2. Технология на кулинарната продукция практика /пр/ 8.55 -9.40 ч.
3. Технология на кулинарната продукция практика /пр/ 9.50 – 10.35 ч.
4. Технология на кулинарната продукция практика /пр/ 10.55 – 11.40 ч.
5. Технология на кулинарната продукция практика /пр/ 11.50 – 12.35 ч.
6. Технология на кулинарната продукция практика /пр/ 12.40 – 13.25ч.
7. Технология на кулинарната продукция практика /пр/ 13.30 – 14.15ч.
8. Технология на кулинарната продукция практика /пр/ 14.20 – 15.05ч.
9. Технология на кулинарната продукция практика /пр/ 15.10 – 15.55ч.
10 Технология на кулинарната продукция практика /пр/ 16.00 – 16. 45ч.
11.

 

 

 

16.50 – 17.35ч.
 

12.

 

22.01.2018г.  понеделник

1. 8.00 – 8.45 ч. 4 4
2. 8.55 -9.40 ч.
3. 9.50 – 10.35 ч.
4. 10.55 – 11.40 ч.
5. 11.50 – 12.35 ч.

 

6. 12.40 – 13.25ч.
7. 13.30 – 14.15ч.
8. Технология на кулинарната продукция практика /пр/ Производствена практика 14.20 – 15.05ч. Учебна работилница По договор
9. Технология на кулинарната продукция практика /пр/ Производствена практика 15.10 – 15.55ч.
10 Технология на кулинарната продукция практика /пр/ Производствена практика 16.00 – 16. 45ч.
11 Технология на кулинарната продукция практика /пр/ Производствена практика 16.50 – 17.35ч.
 

13.

 

23.01.2018г. вторник

1. Експлоатация на земеделска техника /т/ 8.00 – 8.45 ч. 401 8 9
2. Български език и литература ЗИП Диагностика и ремонт /т/ 8.55 -9.40 ч. 104 106
3. Български език и литература ЗИП Диагностика и ремонт /т/ 9.50 – 10.35 ч. 104 106
4. Български език и литература ЗИП Диагностика и ремонт /т/ 10.55 – 11.40 ч. 104 106
5. 11.50 – 12.35 ч.
6. 12.40 – 13.25ч.
7. Технология на кулинарната продукция /пр/ Експлоатация на земеделска теника /т/ 13.30 – 14.15ч. Учебна работилница
8. Технология на кулинарната продукция /пр/ Експлоатация на земеделска техника /пр/ 14.20 – 15.05ч. Учебна база
9. Технология на кулинарната продукция /пр/ Експлоатация на земеделска техника /пр/ 15.10 – 15.55ч.
10 Технология на кулинарната продукция /пр/ Експлоатация на земеделска техника /пр/ 16.00 – 16. 45ч.
11. Технология на кулинарната продукция /пр/ Експлоатация на земеделска техника /пр/ 16.50 – 17.35ч.
 

14.

24.01.2018г. сряда 1. 8.00 – 8.45 ч. 6 5
2. 8.55 -9.40 ч.
3. 9.50 – 10.35 ч.
4. 10.55 – 11.40 ч.
5. 11.50 – 12.35 ч.
6. Технология на кулинарната продукция /пр/ Руски език 12.40 – 13.25ч. Учебна работилница 102
7. Технология на кулинарната продукция /пр/ 13.30 – 14.15ч.
8. Технология на кулинарната продукция /пр/ Експлоатация на земеделска техника /пр/ 14.20 – 15.05ч. Учебна  база
9. Технология на кулинарната продукция /пр/ Експлоатация на земеделска техника /пр/ 15.10 – 15.55ч.
10. Технология на кулинарната продукция /пр/ Експлоатация на земеделска техника /пр/ 16.00 – 16. 45ч.
11. Технология на кулинарната продукция /пр/ Експлоатация на земеделска техника /пр/ 16.50 – 17.35ч.
 

15.

25.01.2018г. четвъртък 1. 8.00 – 8.45 ч. 0 10
2. Диагностика и ремонт /т/ 8.55 -9.40 ч. 104
3. Диагностика и ремонт /т/ 9.50 – 10.35 ч. 104
4. Диагностика и ремонт /т/ 10.55 – 11.40 ч. 211
5. Експлоатация на земеделска техника /т/ 11.50 – 12.35 ч. 103
6. Експлоатация на земеделска техника /т/ 12.40 – 13.25ч. 103
7. Експлоатация на земеделска техника /пр/ 13.30 – 14.15ч. Учебна база
8. Експлоатация на земеделска техника /пр/ 14.20 – 15.05ч.
9. Експлоатация на земеделска техника /пр/ 15.10 – 15.55ч.
10. Експлоатация на земеделска техника /пр/ 16.00 – 16. 45ч.
11. Експлоатация на земеделска техника /пр/ 16.50 – 17.35ч.
 

16.

 

26.01.2018г. петък

1. Диагностика и ремонт /т/ 8.00 – 8.45 ч. 105 4 9
2. 8.55 -9.40 ч.
3. Диагностика и ремонт /т/ 9.50 – 10.35 ч.

 

102
4. Диагностика и ремонт /т/ 10.55 – 11.40 ч.  

 

102
5. Диагностика и ремонт /т/ 11.50 – 12.35 ч. 102
6. 12.40 – 13.25ч.
7. Диагностика и ремонт /т/ 13.30 – 14.15ч. Учебна работилница 102
8. Технология на кулинарната продукция /пр/ Производствена практика 14.20 – 15.05ч. По договор
9. Технология на кулинарната продукция /пр/ Производствена практика 15.10 – 15.55ч.
10 Технология на кулинарната продукция /пр/ Производствена практика 16.00 – 16. 45ч.
11 Технология на кулинарната продукция /пр/ Производствена практика 16.50 – 17.35ч.
 

 

17.

 27.01.2018г събота 1. Технология на кулинарната продукция /пр/ 8.00 – 8.45 ч. Учебна работилница

 

 

9 0
2. Технология на кулинарната продукция /пр/ 8.55 -9.40 ч.
3. Технология на кулинарната продукция /пр/ 9.50 – 10.35 ч.
4. Технология на кулинарната продукция /пр/ 10.55 – 11.40 ч.
5. Технология на кулинарната продукция /пр/ 11.50 – 12.35 ч.
6. Технология на кулинарната продукция /пр/ 12.40 – 13.25ч.
7. Технология на кулинарната продукция /пр/ 13.30 – 14.15ч.
8. Технология на кулинарната продукция /пр/ 14.20 – 15.05ч.  

 

 

9. Технология на кулинарната продукция /пр/ 15.10 – 15.55ч.
10. 16.00 – 16. 45ч.
11. 16.50 – 17.35ч.
 

 

18.

 

29.01.2018г. понеделник

1. 8.00 – 8.45 ч. 4 0
2. 8.55 -9.40 ч.
3. 9.50 – 10.35 ч.
4. 10.55 – 11.40 ч.
5. 11.50 – 12.35 ч.
6. 12.40 – 13.25ч.
7. 13.30 – 14.15ч.
8. Технология на кулинарната продукция /пр/ 14.20 – 15.05ч. Учебна работилница

 

 

 

 

 

9. Технология на кулинарната продукция /пр/ 15.10 – 15.55ч.
10. Технология на кулинарната продукция /пр/ 16.00 – 16. 45ч.
11. Технология на кулинарната продукция /пр/ 16.50 – 17.35ч.
 

19

30.01.2018г. вторник 1. 8.00 – 8.45 ч.  

5

 

 

 

 

0

2. 8.55 -9.40 ч.
3. 9.50 – 10.35 ч.
4. 10.55 – 11.40 ч.
5. 11.50 – 12.35 ч.
6. 12.40 – 13.25ч.
7. Технология на кулинарната продукция /пр/ 13.30 – 14.15ч. Учебна работилница
8. Технология на кулинарната продукция /пр/ 14.20 – 15.05ч.
9. Технология на кулинарната продукция /пр/ 15.10 – 15.55ч.
10. Технология на кулинарната продукция /пр/ 16.00 – 16. 45ч.
11. Технология на кулинарната продукция /пр/ 16.50 – 17.35ч.

 

 

 

20

31.01.2018г . сряда 1. 8.00 – 8.45 ч. 6 0
2. 8.55 -9.40 ч.
3. 9.50 – 10.35 ч.
4. 10.55 – 11.40 ч.
5. 11.50 – 12.35 ч.
6. Технология на кулинарната продукция /пр/ 12.40 – 13.25ч. Учебна работилница
7. Технология на кулинарната продукция /пр/ 13.30 – 14.15ч.
8. Технология на кулинарната продукция /пр/ 14.20 – 15.05ч.
9. Технология на кулинарната продукция /пр/ 15.10 – 15.55ч.
10. Технология на кулинарната продукция /пр/ 16.00 – 16. 45ч.
11. Технология на кулинарната продукция /пр/ 16.50 – 17.35ч.
 

21

01.02.2018г. четвъртък 1. 8.00 – 8.45 ч. 0

 

0
2. 8.55 -9.40 ч.
3. 9.50 – 10.35 ч.
4. 10.55 – 11.40 ч.
5. 11.50 – 12.35 ч.
6. 12.40 – 13.25ч.
7. 13.30 – 14.15ч.
8. 14.20 – 15.05ч.
9. 15.10 – 15.55ч.
10. 16.00 – 16. 45ч.
11. 16.50 – 17.35ч.
 

22

02.02.2018г . петък 1. 8.00 – 8.45 ч. 104  

4

 

 

 

0
2. 8.55 -9.40 ч.
3. 9.50 – 10.35 ч.
4. 10.55 – 11.40 ч.
5. 11.50 – 12.35 ч.
6. 12.40 – 13.25ч.
7. 13.30 – 14.15ч.
8. Технология на кулинарната продукция /пр/ 14.20 – 15.05ч. Учебна работилница

 

9. Технология на кулинарната продукция /пр/ 15.10 – 15.55ч.
10. Технология на кулинарната продукция /пр/ 16.00 – 16. 45ч.
11. Технология на кулинарната продукция /пр/ 16.50 – 17.35ч.

 

 

 

 

 

 

Седмично разписание на часовете за І-ва сесия на уч. от ХІІ клас ЗФО, уч.2017-2018г.

График на учебния процес на ХІІ клас ЗФО, уч. 2017-2018г.

промяна в седмичното разписание на учениците от ХІІ кл. ЗФО уч. 2016/2017г.
седмично разписание за трета сесия на учениците в ЗФО уч.2016-2017г.
График ІХЗФО

ГрафикХ ЗФО

ГрафикХІ ЗФО

График ХІІ ЗФО
Промяна в седмично разписание за трета сесия за учениците от ІХ и ХІ клас ЗФО уч.2016-2017г.