Поправителни сесии

изпити за ученици в задочна форма на обучение през септемврийска сесия на учебната 2017-2018г.

График на изпити за ученици от ХІІ клас-ЗФО майска сесия уч. 2017-2018г.

График за изпите през септемврийска сесия уч. 2016-2017г. ІХ клас ЗФО

График за изпити през септемврийска сесия уч. 2016-2017г. Х клас ЗФО

График за изпите през септемврийска сесия уч. 2016-2017г. ХІ клас ЗФО

График на изпити за ученици от ХІІ клас ЗФО, септемврийска сесия на уч. 2016-2017г.

График на изпитите за ученици от ІХ клас ЗФО, юлска поправителна сесия на учебната 2016-2017г.

График на изпитите за ученици от Х клас ЗФО, юлска поправителна сесия на уч. 2016-2017г.

График на изпитите за ученици в ХІ клас ЗФО, юлска поправителна сесия на учебната 2016-2017г.

Промяна на датата на изпита по ТКП пр. ХІ клас, юлска сесия на уч. 2016-2017г.

График на изпитите за ученици от ХІІ клас ЗФО, юлска втора поправителна сесия на учебната 2016-2017г.