ЗФО

 

график ІХ клас трета сесия ЗФО, уч. 2016-2017г

график Х клас трета сесия ЗФО, уч. 2016-2017г.

график ХІ клас трета сесия ЗФО, уч. 2016-2017г.

седмично разписание за трета сесия на учениците в ЗФО уч.2016-2017г.

график на изпити през февруарска сесия IХ клас ЗФО 2016-2017

график на изпити през февруарска сесия Х клас ЗФО 2016-2017

график на изпити през февруарска сесия ХІ клас ЗФО 2016-2017

график на изпити през февруарска сесия ХІІ клас ЗФО 2016-2017

 

 

промяна в седмичното разписание за дните 09.01.17г. и 10.01.17г. за учениците в задочна форма на обучение – януарска сесия

седмично разписание ЗФО януарска сесия уч. 2016/2017г.

Допълнение към Заповед ЗФО ХІІ кл.

график на изпити ноемврийски сесия учебна 2016-2017 година

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ “ ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ” ГР. БРЕЗОВО

гр.Брезово,ул.”Васил Коларов” № 1 ,тел.: 03191/2349,факс: 03191/2144,е-mail: pg_zl.boiadgiev@abv.bg

 

 

 

 

ГРАФИК НА ИЗПИТИ  ЗА ІХ КЛАС ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – НОЕМВРИЙСКА СЕСИЯ УЧ. 2016/2017 ГОДИНА

 

 

№ по ред Учебен предмет Дата на изпита Начало на изпита Кабинет №
1. Биология и здравно образование 21.11.2016 г. 14.30 ч. 105
2. Психология и логика 22.11.2016 г. 14.00 ч. 105
3. Технология на металите 23.11.2016 г. 14.00 ч. 101
4. Металообработване пр. 25.11.2016 г. 13.30 ч. Каб. металообр.
5. Български език и литература 26.11.2016 г. 8.30 ч. 105
6. История и цивилизация 26.11.2016 г. 12.30 ч. 105

 

 

ГРАФИК НА ИЗПИТИ  ЗА Х КЛАС ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – НОЕМВРИЙСКА СЕСИЯ УЧ. 2016/2017 ГОДИНА

 

 

 

 

№ по ред Учебен предмет Дата на изпита Начало на изпита Кабинет №
1. Технология на кулинарната продукция т. 21.11.2016 г. 12.00 ч. 102
2. Руски език, І-ви чужд език, проф. Монтьор на ССТ 22.11.2016 г. 12.30 ч. писмен15.30 ч. устен 104104
3. Руски език, ІІ-ри чужд език, проф. Готвач 29.11.2016 г. 12.30 ч. писмен15.30 ч. устен 104104
4. Английски език, ІІ-ри чужд език, проф. Монтьор на ССТ 25.11.2016 г. 11.00 ч. писмен14.00 ч. устен 102102
5. Английски  език, І-ви чужд език, проф. Готвач 30.11.2016 г. 11.00 ч. писмен14.00 ч. устен 101101
6. Математика 26.11.2016 г. 8.30 ч. 104
7. Биология и здравно образование 26.11.2016 г. 12.30 ч. 104

 

 

 

ГРАФИК НА ИЗПИТИ  ЗА ХІ КЛАС ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – НОЕМВРИЙСКА СЕСИЯ УЧ. 2016/2017 ГОДИНА

 

 

 

№ по ред Учебен предмет Дата на изпита Начало на изпита Кабинет №
1. История и цивилизация 21.11.2016 г. 14.30 ч. 106
2. Хидравлика 22.11.2016 г. 14.30 ч. 101
3. ЗИП Български език и литература 23.11.2016 г. 12.45 ч. 104
4. ЗПП Английски  език проф. Готвач 23.11.2016 г. 12.45 ч. писмен15.45 ч. устен 104104
5. ЗИП Технология на кулинарната продукция пр. 25.11.2016 г. 13.30 ч. Учебна работилница
6. Работа с машинно-тракторни агрегати пр. 26.11.2016 г. 12.30 ч. Учебна база
7. ЗПП Руски език проф. Монтьор на ССТ 28.11.2016 г. 12.00 ч. писмен15.00 ч. устен 102102
8. Сервиране т. 28.11.2016 г. 12.00 ч. 102
9. Икономикапроф. Монтьор на ССТ 29.11.2016 г. 14.30 ч. 104
10. Технология на кулинарната продукция т. 29.11.2016 г. 14.30 ч. 104
11. Безопасност на движението по пътищата 30.11.2016 г. 12.00 ч. 104

 

 

 

 

ГРАФИК НА ИЗПИТИ  ЗА ХІІ КЛАС ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – НОЕМВРИЙСКА СЕСИЯ УЧ. 2016/2017 ГОДИНА

 

 

№ по ред Учебен предмет Дата на изпита Начало на изпита Кабинет №
1. Свят и личност 24.11.2016 г. 14.30 ч. 106
 2. Отчетност на фирмата 25.11.2016 г. 14.30 ч. 106
 3. Диагностика и ремонт т. 25.11.2016 г. 14.30 ч. 106
4. Работа с машинно-тракторни агрегати пр. 26.11.2016 г. 8.30 ч. Учебна работилница
 5. Български език и литература 28.11.2016 г. 13.30 ч. 103