Изпитни сесии

2019 / 2020 г.

Заповед изпити за ученици в СФО ХІІ клас /.PDF формат/

Изменение на график за изпити за СФО на ХІ и ХІІ клас, ноемврийска сесия , уч. 2019-2020г. /.PDF формат/

График за изпити на ученици в СФО, за учебната 2019-2020г. /.PDF формат/

Февруари – Сесия | График СФО /.DOCX формат/

Ноември – Сесия | График СФО /.DOCX формат/

График СФО ХІІ клас, професия готвач, февруарска сесия, уч. 2019-2020г. /.PDF формат/


втора редовна изпитна сесия на уч. 2018-2019г.

График за приравнителни изпити на ученици от Х клас СФО, ноемврийска сесия на уч. 2018-2019г.

График на поправителните изпити заученици от VІІІ – ХІ клас СФО през ноемврийска сесия на уч. 2018-2019г.

График на изпити за ученици от VІІІ -ХІІ клас СФО, ноемврийска първа редовна изпитна сесия на уч. 2018-2019г.

изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение от VІІІ – ХІІ клас  през септемврийска сесия на учебната 2017-2018г.

изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение в ІХ клас ЗУВ през септемврийска сесия на учебната 2017-2018г (1)

Поправителни изпити СФО ХІІ клас, юлска сесия, уч. 2017-2018г.

Поправителни изпити ІХ клас  СФО- ЗУВ, юлска сесия ,уч. 2017-2018г.

График на изпитите през юлска поправителна сесия за учениците от VІІІ – ХІ клас, уч. 2017-2018г.

ХІ СФО-юлска сесия 2017-2018

Приравнителни изпити за учениците от ХІ клас СФО , уч. 2017-2018г.

График изпити за ІХ клас СФО- ЗУВ- редовна сесия, уч. 2017-2018г.

Изменение на заповед за СФО мартенска сесия , уч. 2017-2018г.

Изменение на заповед за СФО, мартенска сесия за уч. 2017/2018г.

Допълнение на заповед за изпити в самостоятелна форма на обучение за уч. 2017/2018г. – мартенска сесия

Изменение и допълнение на заповед за учениците в СФО, януарска сесия на уч. 2017-2018г.

Заповед утвърждаване на изпити за СФО

График на самостоятелна форма на обучение за учебната 2017/2018г.

График на изпитите за ученици в СФО ІХ и ХІ клас, септемврийска сесия на уч. 2016-2017г.

График на изпитите за ученици в СФО, юлска поправителна сесия на уч. 2016-2017г.

график мартенска сесия – СФО учебна 2016-2017г.

График за изпити СФО първа и втора сесия 2015-2016 г.

Заповед срокове за подаване на заявления СФОза учебната 2016-2017г.

промяна в изпити на СФО