Изпитни сесии

2020 / 2021 г.

Изменен график за провеждане на изпити за СФО, февруарска сесия, уч. 20-21г.

Изменение на ГРАФИК СФО-ноември 2020 ВТОРА ПРОМЯНА

Изменен график за изпити на ученици в СФО VІІ, ІХ и ХІІ клас, ноемврийска сесия, уч.2020 – 2021г.

Изменен график за ноемврийска сесия на учебната 2020-2021г.

График за изпити на ученеци в СФО, проф. Монтьор на ССТ, уч.2020-2021г.

График за изпити на ученици в СФО, проф. Монтьор на ССТ, уч.2020-2021г.

График за изпити на ученици в СФО, проф. Ресторантьор, ноемврийска сесия, уч. 2020-2021г.

График за изпити на ученици в СФО, проф. Ресторантьор, февруарска сесия на уч. 2020-2021г.

График за изпити на ученици в СФО, проф. Техник на ССТ, февруарска сесия на уч. 2020-2021г.

График за изпити на ученици в СФО, професия Техник на ССТ, ноемврийска сесия, уч. 2020-2021г.

График консултации на учителите за уч.2020-2021г.

График на изпити на ученици в СФО, проф.Монтьор на ССТ, ноемврийска сесия на уч. 2020-2021г.

График на изпити на ученици в СФО, проф.Готвач, ноемврийска сесия, уч. 2020-2021г.


СФО Архив 2019-2020

СФО Архив 2018-2019

СФО Архив 2017-2018

СФО Архив 2016-2017