Избрана публикация

Скъпи ученици на ПГ „Златю Бояджиев“, прекрасни учители!

Днес (24.02.2021 год.) както много години наред показахте вашата гражданска позиция по един много тежък проблем. С хубавите снимки доказахте, че сте против нетолерантността и агресията, която някога се среща сред учениците, подкрепяйки инициативата за розовата фланелка. Всички ученици подкрепят екологично чистото селище в нашата страна и не случайно в снимките поставихме велосипед, който би помогнал за хубав, освежен въздух. Призивът „Чисти, добри и уважаващи себе си хора“ трябва да ръководи живота ни. От ръководството!
ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094

Избрана публикация

Съобщение

Уважаеми ученици и родители, поради удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г. и допускането на изключения от забраната по отношение на присъствените учебни занятия, те се допускат за всички ученици от VІІІ до ХІІ клас от ПГ „ Златю Бояджиев“ гр.Брезово, при спазване на следния график, считано от 04.02.2021г., както следва:

а) от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VІІІ а, VІІІ б и ХІІ клас ;

б) от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от Х а , Х б и ХІ клас;

в) от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от ІХ а, ІХ б и ХІІ

 І. При провеждане на присъствени часове в училище , считано от 04.02.2021 г., да се спазва следното времетраене на часовете: :

 1 час 8.00 ч. – 8.40 ч.

2 час – 8.50 ч. – 9.30 ч.

3 час – 9,40 ч. – 10.20 ч.

4 час – 10.40 ч. – 11. 20 ч.

5 час – 11.30 ч. – 12.10 ч.

6 час – 12.20 ч. – 13.00 ч.

7 час – 13.10 ч. – 13.50 ч.

 ІІ. При провеждане на часове в електронна среда, считано от 04.02.21г. да се спазва следното времетраене на часовете:

1 час 8.10 ч. – 8.40 ч.

2 час – 8.50 ч. – 9.20 ч.

3 час – 9,40 ч. – 10.10 ч.

4 час – 10.40 ч. – 11. 10 ч.

5 час – 11.30 ч. – 12.00 ч.

6 час – 12.20 ч. – 12.50 ч.

7 час – 13.10 ч. – 13.40 ч.

Пазете се! Бъдете здрави!

От ръководството

ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094

Избрана публикация

Съобщение

Уважаеми родители и ученици, обучението на учениците от VІІІ до ХІІ клас продължава в ОРЕС / несинхронно/ от 25.01.2021г. до 02.02.2021г.

Съгласно заповед № РД – 06-482/ 07.01.2021г. обучението в електронна среда от 11.01.2021г. се осъществява при спазване на следното времетраене на часовете:

1 час 9.00 ч. – 9.30 ч.

2 час – 9.40 ч. – 10.10 ч.

3 час – 10.20 ч. – 10.50 ч.

4 час – 11.10 ч. – 11. 40 ч.

5 час – 11.50 ч. – 12.20 ч.

6 час – 12.30 ч. – 13.00 ч.

7 час – 13.10 ч. – 13.40 ч.

Обучението се провежда несинхронно, в електронен дневник Школо.

При евентуална промяна, ще бъдете информирани своевременно!

Бъдете отговорни! Пазете се! Бъдете здрави!

От ръководството
ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094

Избрана публикация

Съобщение

Уважаеми родители и ученици, съгласно Заповед № РД-06 – 483/ 07.01.2021г. на директора на ПГ “ Златю Бояджиев“ , обучението на учениците от VІІІ до ХІІ клас за периода от 18.01.21г. / понеделник / до 22.01.2021г. / петък/ ще се провежда синхронно във виртуална класна стая в школо, с цел компенсиране на липсата на взаимодействие с учителя по време на несинхронното обучение.

Обучението в електронна среда ще се осъществява при спазване на следното времетраене на часовете:

1 час 9.00 ч. – 9.30 ч.

2 час – 9.40 ч. – 10.10 ч.

3 час – 10.20 ч. – 10.50 ч.

4 час – 11.10 ч. – 11. 40 ч.

5 час – 11.50 ч. – 12.20 ч.

6 час – 12.30 ч. – 13.00 ч.

7 час – 13.10 ч. – 13.40 ч.

При евентуална промяна, ще бъдете информирани своевременно!

Бъдете отговорни! Пазете се! Бъдете здрави!

От ръководството
ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094

Избрана публикация

Управление

Уважаеми родители и ученици, съгласно Заповед № РД–09 – 3610/ 31.12.2020г. на МОН, обучението на учениците от VІІІ до ХІІ клас продължава в ОРЕС от 04.01.2021г. до 31.01.2021г.

Съгласно заповед № РД – 06-482/ 07.01.2021г. обучението в електронна среда от 11.01.2021г. ще се осъществява при спазване на следното времетраене на часовете:

1 час 9.00 ч. – 9.30 ч.

2 час – 9.40 ч. – 10.10 ч.

3 час – 10.20 ч. – 10.50 ч.

4 час – 11.10 ч. – 11. 40 ч.

5 час – 11.50 ч. – 12.20 ч.

6 час – 12.30 ч. – 13.00 ч.

7 час – 13.10 ч. – 13.40 ч.

Обучението се провежда несинхронно, в електронен дневник Школо.

При евентуална промяна, ще бъдете информирани своевременно!

Бъдете отговорни! Пазете се! Бъдете здрави!

От ръководството
ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094
ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094

Избрана публикация

Съобщение

Уважаеми родители и ученици, съгласно Заповед № РД-01-677 / 25.11.2020г., изменена със Заповед № РД-01-718/ 18.12.20г. на МЗ, обучението на учениците от VІІІ до ХІІ клас продължава в ОРЕС от 04.01.2021г. до 31.01.2021г.

Обучението в електронна среда ще се осъществява при спазване на следното времетраене на часовете:

1 час 8,00ч.- 8,30ч.

2 час 8,55 ч.- 9,25ч.

3 час 9,50ч. – 10,20ч.

4 час 10,55 ч. – 11,25ч.

5 час 11,50 ч. – 12,20ч.

6 час 12,40 ч. – 13,10 ч.

7 час 13,30 ч. – 14,00 ч.

Обучението се провежда несинхронно, в електронен дневник Школо.

При евентуална промяна, ще бъдете информирани своевременно!

Бъдете отговорни! Пазете се! Бъдете здрави!

От ръководството
ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094

Избрана публикация

Съобщение

Има едни такива дни, в които трудно се говори…..
Една душа възвишена и светла
пое по своя път към вечността.
Кой би повярвал, че едно сърце, пълно с живот и доброта, ще спре завинаги…
С дълбока скръб съобщаваме, че на 06.12.2020 г. почина госпожа Венка Глушкова, а за всички ученици ЛЕЛЯ ВЕНКА.
Колективът на ПГ „Златю Бояджиев“ изразява своята дълбока скръб по повод кончината на нашата обичана и уважавана колежка.
Ще я запомним с благата усмивка, добрата дума и майчините съвети. Тя приемаше учениците като свои деца и искрено се гордееше с постигнатите от тях резултати. За нас тя беше не просто колега, а човек, готов да изслуша и разбере, да посъветва, да помогне, да се довери, да сподели идеи и мисли.
Утеха за нас ще бъдат най-хубавите спомени за Венка! Благодарим за всеотдайността и скъпите спомени, които остави в сърцата ни.

Нека почива в мир!
ДЪЛБОК ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА Й ПАМЕТ!ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094

Избрана публикация

Съобщение

Уважаеми родители и ученици,  с решение на Областния кризисен щаб всички ученици от 5 до 12 клас преминават в ОРЕС за 2 седмици /24.11.2020-04.12.2020 г. включително/.

Обучението в електронна среда ще се осъществява при спазване на следното времетраене на часовете:

1 час 8,00ч.- 8,30ч.

2 час 8,55 ч.- 9,25ч.

3 час 9,50ч. – 10,20ч.

4 час 10,55 ч. – 11,25ч.

5 час 11,50 ч. – 12,20ч.

6 час 12,40 ч. – 13,10 ч.

7 час 13,30 ч. – 14,00 ч.

Обучението се провежда несинхронно, в електронен дневник Школо.

Бъдете отговорни! Пазете се! Бъдете здрави!

От ръководството


ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094

Избрана публикация

Съобщение

Уважаеми родители и ученици,
обучението в електронна среда ще се осъществява при спазване на следното времетраене на часовете:
1 час 8,00ч.- 8,30ч.
2 час 8,55 ч.- 9,25ч.
3 час 9,50ч. – 10,20ч.
4 час 10,55 ч. – 11,25ч.
5 час 11,50 ч. – 12,20ч.
6 час 12,40 ч. – 13,10 ч.
7 час 13,30 ч. – 14,00 ч.

Обучението се провежда несинхронно, в електронен дневник Школо.
Бъдете отговорни!

ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094

Избрана публикация

Съобщение

Уважаеми родители и ученици, 

от 23.11. до 23.12.2020г. в ПГ „Златю Бояджиев“ гр.Брезово, ще започне редуване на присъствени учебни занятия с работа в електронна среда. Графикът, по който ще се обучават учевиците е следният:

8 а, 8 б, 11 и 12 клас -от 23.11-04.12.2020г. присъствено в училище

9а, 9б, 10а, 10 б клас – от 23.11.-04.12.2020г. – работа в електронна среда

8а, 8б, 11 и 12 клас – от 07.12.-18.12.2020г. – работа в електронна среда

9а, 9б, 10 а и 10 б клас – от 07.12.-18.12.2020г. – присъствено в училище

всички класове от 21.12.-23.12.2020г. – присъствено в училище.

Пазатете се! Бъдете здрави!

От ръководството 

ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094

Избрана публикация

Съобщение

Уважаеми родители,
в изпълнение на „Насоки за работа на системата на училищното образование в условията на COVID-19 през 2020/2021г. Ви информирам, че на 11.11.2020г. в ПГ “ Златю Бояджиев“ гр. Брезово е констатиран ученик, който е контактен на близък от семейството с COVID- 19 и един учител с положителна проба на COVID 19. Не се налага карантиниране на ученици и учители, тъй като учителят и ученикът не са били в училище от 28.10.2020г.
Бъдете здрави!
Спазвайте правилата за дистанция, дезинфекция и дисциплина!
инж. Даниела Въртоломеева Въртоломеева
Директор на ПГ “ Златю Бояджиев“ гр. Брезово

Избрана публикация

Съобщение

Уважаеми родители,
от 16.11.2020г. до 22.11.2020г. включително, училището ще премине към работа в електронна среда. Обучението продължава в познатата Ви платформа школо.
Директор
инж. Даниела Въртоломеева

Избрана публикация

Уважаеми родители,

В изпълнение на „Насоки за работа на системата на училищното образование  в условията на COVID 19 през 2020/2021г. Ви информирам, че на 04.11.2020г. в ПГ “ Златю Бояджиев“ гр. Брезово е констатиран ученик, който е контактен на близък от семейството с COVID 19 и един учител също контактен на близък в семейството с положителна проба на COVID 19. Учениците се обучават в неприсъствена форма и не е необходимо карантиниране на контактни ученици и учители.

Бъдете здрави!

Спазвайте правилата за дистанция, дезинфекция и дисциплина!

инж. Даниела Въртоломеева Въртоломеева 

Директор на ПГ “ Златю Бояджиев“ гр. Брезово

Избрана публикация

Съобщение

Уважаеми ученици и  родители, откриването на учебната година ще започне в 9:00 часа на 15 септември. Моля учениците да бъдат в двора на училището в 8:45 часа.

Родители няма да бъдат допускани в сградата на училището. Очакваме ви!

Избрана публикация

Съобщение

Във връзка с Писмо № 9105-283/28.08.2020 г. на Министъра на образованието н науката за изпитанията и предизвикателствата през новата учебна 2020/2021 година, необичайна заради промяната на ритъма и нагласите, традициите и отговорностите сред учители, ученици, както и техните родители и в изпълнение на поетите ангажименти към децата и учениците, МОН партнира с държавни институциии неправителствени организации, обединени от обща цел. В тази връзка Ве предоставяме

-линк къв Правила за Безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в нтернет, разработени от ДАЗД с участиета на експерти от „Киберпрестъпност“ към ГлаВна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет:

http://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

и линк за сваляне на брошурата:

http://we.tl/t-xtLMbGDLcS

-линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“:

http://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/viw?usp=sharing

ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094

Избрана публикация

Съобщение

Във връзка писмо № 9105-272/24.08.2020 г. на Заместик-министъра на образованието и науката
г-жа Таня Михайлова за стартирала кампания под надслов
„Купи 1 книга. Дари я на своето училище“, подета от Асоциация „Българска книга“,
Професоинална гимназия „Златю Бояджиев“ – Брезово приема и подкрепя идеята.
На първият учебен ден, вместо да подарите букет цветя на своите учители,
подарете 1 книга, която ще споделите с приятели и съученици,
ще дадете своя принос към училищния живот и образователния процес!

Избрана публикация

Прием за учебната 2020/2021г

Документи за участие в класиране се подават в центровете определени от началника на РУО или по електронен път.

Записването на учениците се извършва в ПГ “ Златю Бояджиев“ гр.Брезово, І-ви етаж във фоайето от 8,00 ч. до 16,30 часа.

Първи етеп на записване 

от 13.07-16.07.2020г.

Втори етап на записване до 22.07.2020г.

Трети етап на записване на ученици – 29.07.-30.07.2020г.

Попълване на незаети места след ІІІ -ти етап на класиране и записване до 10.09.2020г. на място в училището.

Избрана публикация

Съобщение – заявления за полагане на изпити НВО

Уважаеми ученици и родители на ученици от  Х клас, във връзка с провеждането на НВО в Х клас през учебната 2019/2020г., Ви уведомявам, че срокът за подаване на заявление от учениците за явяване на изпит по желание по чужд език и дигитални компетентности е от 06.04.20г. до 08.04.2020г..Заявления се приемат по електронен път, на електронната поща на училището – pg_zl.boiadgiev@abv.bg

Прилагам заявления, които може да изтеглите и попълните.
Останете си вкъщи!Бъдете здрави!

ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване информационни технологии в края на X клас

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас

Избрана публикация

Съобщение

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094

Избрана публикация

Дистанционно обучение

Важно!

Дистанционно обучение!

Уважаеми ученици и родители, предвид създалата се извънредна ситуация в Република България,  от 16.03.2020г. / понеденик/ училището ще провежда онлайн обучение, чрез електронния дневник на училището. За целта приканвам всички ученици, които все още не са се регистрирали в него, да го направят в спешен порядък от следния линк shkolo.bg . Ако срещате затруднения,  се обръщайте  към класните си ръководители.

Учебният ден ще започва в 8,00 часа, като се спазват 45 минутни часове и утвърденото седмично разписание за втори учебен срок. Очаквайте от всеки учител да ви изпрати учебно съдържание за часа под формата на презентация, работни листове, проекти, казуси, видеа или тестове с указания какво се изисква от ученика.

Призовавам родителите да съдействат  децата им да бъдат пред компютрите в рамките на учебния ден!

Разчитам на Вашата коректност и разбиране!

Заедно можем повече!

Избрана публикация

Важно съобщение

Уважаеми ученици и родители, във връзка с препоръки на Националния оперативен щаб на територията на република България, свързани с разпространение на COVID-19 в световен план, се обръщам към Вас със следните изисквания:1. Всички ученици да ограничат максимално достъпа до обществени места, в които има струпване на хора.Да се използват активно средства за лична хигиена и дизинфекция, да се избягват контакти с болни лица, както и близки контакти с други хора. 2. Всички ученици ще бъдете уведомени от класните ръководители за различните канали, по които могат да получават учебно съдържание / електронен дневник, имейли, сформирани онлайн групи/.3. Уважаеми родители, осигурете лични предпазни средства и дезинфектанти. Следете здравословното състояние на децата си и при съмнение от влошаване на здравословното състояние, се обърнете към личните лекари.разчитам на Вашето съдействие за преодоляване на създалата се ситуация.
Учебните занятия се преустановяват от 16.03.2020г. до второ нареждане!


ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094

Избрана публикация

Съобщение

Уважаеми родители,

във връзка със Заповед № РД09-626 /11.03.2020г. на Министъра на образованието и науката Ви информирам, че болни ученици не могат да присъстват в учебните часове.


ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094

Избрана публикация

Съобщение – ДЗИ

Уважаеми зрелостници

Във връзка с изтичащия срок за подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити, ви информирам, че  приемане на заявления, подадени по електронен път за явяване на ДЗИ ще бъдат приемани на електронната поща на училището: pg_zl.boiadgiev@abv.bg  в срок до 17.03.2020г.


ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094

Заявление за ДЗИ /.PDF формат/

Избрана публикация

Съобщение с цел превантивни мерки

Уважаеми ученици и родители, с цел превантивни мерки за опазване здравето на нашите ученици, Ви информирам да избягвате масови мероприятия, посещения на спортни инициативи и други събития със струпване на хора,както и да се засили личната хигиена!!!

Пазете се!

Бъдете здрави!
ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094

Избрана публикация

Патронен празник на училището

На патронния празник на училището – 22.10.2019г. , учениците от ПГ “ Златю Бояджиев“ поднесоха венци и цветя пред бюст -паметника на Златю Бояджиев пред сградата на община Брезово. Гости на празника бяха г-жа Теодора Чучулигова- заместник кмет на община Брезово и главен специалист Образование – г-жа Антония Стоянова. 

За първа година ученици, учители и граждани имаха възможността да се докоснат до родната къща на Златю Бояджиев. 

Избрана публикация

ПГ “ Златю Бояджиев“ се присъедини към инициативата под мотото “ Обичам семейството си! Да го пазим на пътя!

На 26.09.2019г. ПГ “ Златю Бояджиев“ се присъедини към инициативата под  мотото “ Обичам семейството си! Да го пазим на пътя!, подкрепен от Европейската комисия и активностите в дните на EDWARD за безопасност на движението по пътищата.

Професионална гимназия “ Златю Бояджиев“ прие да разпространява “ Нулата“ – за нула жертви на пътя.