„Празник на слънцето в най-дългия ден от годината“ – 24.06.2017г.

За шест поредна година нашата Професионална гимназия „Златю Бояджиев“  представи кулинарна експозиция- „Храната на траките“  в най-дългия ден от годината , който се чества на Люляковото светилище в едноименната местност между с. Розовец и с. Бабек, община Брезово.

Благодаря на всички ученици и учители, които представиха безупречно нашето училище!

Публична изява на група за преодоляване на обучителните затруднения „Социалните мрежи в интернет пространството-начин на комуникация“

На 22.06.2017 г. се проведе публична изява на група «Социалните мрежи в интернет – начин на комуникация» по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, на тема «Анимирана книга с картинки».
Целта на заключителната изява беше да се представи пред присъстващите гости цялостната дейност на групата. Учениците показаха нагледно как обработват документи чрез въвеждане, форматиране, съхраняване и разпечатване. Как работят с електронни таблици. Как водят кореспонденция. Как следят за изправността на компютърната система и как предприемат необходимите мерки за отстраняване на възникнали проблеми. Акценти от заложените цели и дейности бяха предствени в «Анимирана книга».
Събитието се проведе в ПГ « Златю Бояджиев», компютърен кабинет, ет. ІV. На заключителната изява на група «Социалните мрежи в интернет – начин на комуникация» присъстваха ученици, учители, съвет «Твоят час», представители на община Брезово.

 

За ученици кандидатствали след VІІ клас

Записването на учениците на І етап на класиране и подаване на заявление за участие във ІІ етап на класиране е от 28.06.2017г. до 30.06.2017г. в училището,  в което са приети.

Работно време на комисията за приемане на документи в ПГ “ Златю Бояджиев“ от 8,00 часа до 16,30 часа във фоайето на училището, І- ви етаж.

Публична изява на група „Знай своя род и своя език“

На 15 май, се проведе публична изява на учениците по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, които са част от групата «Знай своя род и език» . Публичната изява беше под формата на състезание между учениците. Учениците бяха разделени на два отбора. На всеки участник от отборите беше даден тест с упражнения по български език . Отборът, който имаше повече верни отговора , беше победител. Всеки от неговите участници получи награда, която да го стимулира, да се старае повече по време на учебния процес.

Целите на публичната изява е да се покаже какво е научила групата „Знай своя род и език” в периода от 04. 11. 2016 г. до 15. 05. 2017 г.

Присъстваха инж. Даниела Въртоломеева и непедагогически персонал.

 

Публична изява по проект Твоят час

Днес, 12.05..2017 г. се проведе публична изява с група: „ Храната и храненето“, заложена по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1 на тема: „ Представяне на презентацията от дейността на групата за учебната 2016 / 2017 година“.

В публичната изява взеха участие ученици от ХI а клас. Те проявиха активност и представиха основни моменти от дейността на групата. Презентацията показа:

Храната и храненето като основен жизнен процес;

Здравословен седмичен план;

Практически умения за приготвяне на ястия;

Кулинарен календар;

Традиционни ястия от гр.Панагюрище;

Българска празнична трапеза.

Презентацията беше интересна и полезна.

На публичната изява бяха поканени директора на ПГ „Златю Бояджиев“, родители и учители.

 

Информация за доставчици на социални услуги от консултативен тип при случаи на инциденти

Уважаеми учители и родители, в случай на нужда от професионална подкрепа и съдействие при възникнал инцидент с ученик може да се обърнете към долупосочените доставчици на социални услуги:

доставчици на социални услуги

Ден на ученическото самоуправление

На 09.05.2017г. в Професионална гимназия „Златю Бояджиев“ се проведе ден на ученическото самоупраление. Учениците показаха, че са достойни наши последователи!

 

БРАВО МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА!