Публична изява на група по интереси – Храната и храненето

На 06.04.2017г. протече публична изява на група по интереси-  Храната и храненето, по проект  BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, с ръководител Видка Стоева на тема: Тест кухня – стъпка по стъпка.

В публичната изява участваха ученици от ХІ а клас. Учениците показаха умения за естетичен усет при оформяне и поднасяне на ястията.

На мероприятието бяха поканени директора на училището, учители и родители.

Занятия под ръководството на родители в група по интереси „Храната и храненето“

На 13.03.2017г. в група по интереси „Храната и храненето“ по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ , с ръководител Видка Стоева  се проведе занятие с участието на Ненка Иванова родител  на ученичка от ХІ а клас на тема :

Храни се добре всеки ден. Покажи умения:

1.Зелена салата с пиле, чери домати и пармезан

2.Пилешки гърди, пълни с кашкавал и гъбен сос с горчица

3.Чийзкейк с боровинки

 

Публични изяви по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)

На 04.04.2017г. се проведе конференция на група по интереси “ Моят бизнес на село“ с ръководител Деяна Баръмска за представяне целите на бизнес проекта .Публичната изява е в изпълнение на заложените дейности по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС). На конференцията бяха поканени ученици, учители, съветът „Твоят час“, директорът на училището и представители на община Брезово.

04.04.2017г. Конференция на група по интереси Моят Бизнес на село

проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)

На 21.02.2017г. и на 28.02.2017г. се проведоха занятия на теми: Обсъждане на събраните рецепти с характерни местни ястия  и Приготвяне и оценка на избраните ястия,  под ръководството на Станка Колева – родител на ученик от Х б клас в група по интереси“Моят бизнес на село“ с ръководител Деяна Баръмска .

21.02. и 28.02.17г. занятия проведени под ръководството на родители

Благодарим на Станка Колева за любезното съдействие и оказаната подкрепа при изпълнението на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС).

Стартиране на проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“

Стартира изпълнението на проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование “

 

Със заповед № РД09-8/11.01.2016 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП НОИР стартира изпълнението на дейностите по проект  BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-2.001 ,,Система за кариерно ориентиране в училищното образование “.

Бюджетът на проекта е 7 471 828,73 лева

Дейностите, които ще се изпълняват са:

 • Дейност 1. Развитие на системата за кариерно ориентиране на ниво училище;
 • Дейност 2. Създаване и прилагане на модел „Училище – пазар на труда“ за подпомагане на трудовата и професионална реализация на завършващите средно образование;
 • Дейност 3. Създаване на инструменти за ранно кариерно ориентиране на застрашените от отпадане ученици и учениците със специални образователни потребности (СОП);
 • Дейност 4. Дейности за организация и управление на проекта;
 • Дейност 5. Дейности за информиране и публичност, съобразени с Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. 

Целеви групи са:

 • 100 000 ученици от I до XII клас от всички видове и степени на училищното образование. 20 000 от тях ще получат индивидуална консултация за избор на образование и/или професия. За целите на апробирането на Програмата учениците ще бъдат обособени в две подгрупи:
  • ученици от I-VI клас, които ще вземат участие в дейности от модул „Осъзнаване на възможностите“;
  • ученици от VII до XII клас, които ще вземат участие в дейности от модулите „Осъзнаване на възможностите“, „Самоосъзнаване“, „Учене за вземане на решение“ и „Учене за осъществяване на преход“;
 • 150 кариерни консултанти, наети в 28 центъра за кариерно ориентиране за предоставяне на услуги по кариерно ориентиране на ученици, родители, учители, педагогически специалисти и др.;
 • Общо 126 души педагогически специалисти от пилотните училища, които формират 42 екипа в пилотните училища. Екипите от педагогически специалисти включват директор на училище, педагогически съветник/психолог/ресурсен учител, класен ръководител. Те ще бъдат пряко ангажирани с апробирането на модела за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище.;

За повече информация : orientirane.mon.bg