„Най-обичам“ – четене на произведения на Христо Ботев от учениците от ХІ а клас в библиотеката на училището

В изпълнение на плана за насърчаване и повишаване на грамотността в ПГ „Златю Бояджиев“  учениците от ХІ а клас, професия Готвач четоха произведения на Христо Ботев в училищната библиотека.

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА 12.12.2016Г.

НА 12.12.2016 г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ КАКТО СЛЕДВА:

1. с. ЧОБА- с. ТЮРКМЕН – 17,00 часа в клуб на пенсионера с.Чоба

2.с.ГРАНИТ – 17,00  часа в читалището на с. Гранит

3.с. ОРИЗОВО- 18,00 часа в кметството на с. Оризово

4. с. ДОЛНА МАХАЛА – 17,00 часа в кметството на с. Долна Махала

5. с.БЕГОВО – 18,00 часа в кметството на с. Бегово

6. с. БОРЕЦ – 17,00 часа в клуба на пенсионера в с. Борец

7. с. ПЪДАРСКО – 16,00 часа в кметството на с. Пъдарско

8. с. СТРЕЛЦИ – 17,00 часа в кметството на с. Стрелци

9. с. КАЛЕКОВЕЦ – 17,00 часа в кметството на с. Калековец

10. гр. БРЕЗОВО – 17,00 часа в училището

За учениците ,  в които няма определени родителски срещи, родителите да заповядат в сградата на училището на посочената дата.

ПРИСЪСТВИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!!!!!

обществен съвет

   ПОКАНА

                ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПГ “ ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ“, НА 22.12.2016Г. ОТ 16,30 ЧАСА В УЧИТЕЛСКА СТАЯ НА ІІ- РИ ЕТАЖ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ С ДНЕВЕН РЕД:

1. ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ.

 

 

Проект „Твоят час“

На 4.11.2016 година в училището стартирахаследните групи :

  • извънкласни дейности по интереси – Направи си сам с ръководител Динко Недев

и

  • дейности за преодоляване на обучителните затруднения – Знай своя род и своя  език с ръководител Атанаска Григорова.

 

ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

На 02.11.2016 година в ПГ “ Златю Бояджиев“ стартират своята дейност групи за преодоляване на обучителните затруднения :

1. Език мой-мъко моя с ръководител Дора Чучулигова;

2.Философия на храненето с ръководител Светозара Бояджиева;

3. Социалните мрежи в интернет – начин на комуникация с ръководител Нина Шопова;

4. История на моя роден край с ръководител Цветана Агова

  и група по интереси:

1 Моят бизнес на село с ръководител Деяна Баръмска

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ВАЖНО ЗА СЕМЕЙНИТЕ ДОБАВКИ

Срокът за представяне на удостоверение в Дирекция “ Социално подпомагане“, че ученикът е записан в училище е до 31 октомври!

Родителят е длъжен в посочения срок да изиска от училището нужните му документи.