Родителска среща за всички ученици

Уважаеми родители,

на 24.10.2018г. от 16,00 часа ще се проведе родителска среща за учениците от VІІІ до ХІІ клас.

Присъствието Ви е задължително!

От ръководството на ПГ “ Златю Бояджиев“

Поклон пред паметта на нашия добър приятел, колега, учител!

Резултат с изображение за съболезнования

 

„Човешкият живот прилича на разказ, който има различна дъл­жина, но важна е не дължината, а стойността му. Живее се само вед­нъж. Животът е скъп и неповторим дар на природата. Умира се само веднъж, но завинаги, и затова смисълът на човешкия живот е да живе­ем така, че и след смъртта да не умираме. Защото човекът, за да оста­не, за да е потребен, за да го има и след смъртта дори, трябва всяка вещ и образ покрай себе си да открие и отново да пресътвори… „

Днес ние се разделияме завинаги с нашият скъп колега и приятел Динко Николов Недев.  Тихо и безшумно, скръбно и мрачно е то. Коварната смърт го отне от нашия трудов колектив, прекъсна живота му, прекъсна трудовата му дейност в момент, когато трябваше да жи­вее и твори.

Днешният ден е мрачен за нас. Нашето училище днес е пусто. Мрачно е в души­те на хората. Скръбта ни е погълнала изцяло.

Постъпва на работа като учител в Професионална гимназия „Златю Бояджиев” гр. Брезово на 01.03.1992 година. От тогава, до настоящия момент, верен на своите принципи и идеи, той тихо и кротко, с усмивка на лице даваше с пълни шепи знания на учениците. В тях той запали пламъка на родолюбие, закърми ги в български дух.

Тежко е да се разделиш с такъв човек. Тежко е да знаеш, че вече не ще го срещнеш, не ще разговаряш с него, не ще ти каже блага дума. До болка боли сърцето по загубата на такъв човек. Но гордост изпълва сърцата ни, че неговият живот не премина напразно.

Той ще бъде пример за подражание на всички свои възпитаници (както ученици, така и курсисти), които ще помнят благата усмивка на лицето му и топлия му нрав.

 

Тих и скромен, всеотдаен и трудолюбив – това са качества, които го характеризират като човек, от който мо­жем да се учим.

Да бъде вечна светлата памет на Динко Недев – нашият добър приятел и колега.

От колектива на ПГ “ Златю Бояджиев“

 

ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ КЛАСИРАНИ НА І ЕТАП

Документи за записване на класираните ученици на І- ви етап  в ПГ “ Златю Бояджиев“ се приемат от 04.07.2018г. до 06.07.2018г., от 8,00 – 16,30 часа във фоайето на училището.

При записване са необходими следните документи:

  1. Свидетелство за основно образование – оригинал;
  2. Медицинско свидетелство- оригинал;
  3. Удостоверение за преместване.

Публична изява на група “ Грамотността -път към успеха“

На 21.06.2018г. от 12,40 часа в кабинет 104 на ПГ “ Златю Бояджиев“ ще се състои публична изява на група “ Грамотността-път към успеха“  по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) –фаза І“.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)

На вниманието на родители, ученици и съвет “ Твоят час“ !!!!

Уважаеми ученици, родители и членове на съвета „Твоят час“  информирам Ви , че имате  възможност да изразите  мнението си за дейностите по  проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) ,  като попълните анкета на следните електронни адреси:

Анкета за ученици : http://tvoiatchas.mon.bg/Students-Questionnaire.aspx

Анкета за родители: http://tvoiatchas.mon.bg/Parents-Questionnaire.aspx

 Анкета за членове на съветите „Твоят час“ : http://tvoiatchas.mon.bg/Advisory-Questionnaire.aspx

          Анкетите са анонимни и можете да ги попълвате  до 01.07.2018г.

Промяна в седмичното разписание на учениците за Х а и ХІ а клас за периода 04.06.18г. – 14.06.2018г.

Уважаеми родители, уведомавям Ви, че във връзка с осигуряване на оценители по време на провеждане на държавни квалификационни изпити в училището ще бъде направена промена в седмичното разписание на учениците от Х а и ХІ а клас , както следва:

  •    Ха класна 04.06.2018 г. и 11.06.2018 г.;
  • ХІа клас – на 04.06.2018 г.; 05.06.2018 г.; 07.06.2018 г.; 11.06.2018 г.; 13.06.2018 г. и 14.06.2018 г.

Ха клас

        04.06.2018 г.; 11.06.2018 г.  – понеделник

 

Пореден час Учебен предмет
1-ви Английски език – (вместо 6-ти час )

 

2-ри Физическо възпитание и спорт
3-ти Български език и литература
4-ти Български език и литература
5-ти История и цивилизация
6-ти Технология на кулинарната пордукция т. – (вместо 1-ви час)

 

7-ми Руски език

 

ХІа клас

         понеделник, 04.06.2018 г.

 

Пореден час Учебен предмет
1-ви Час на класа – (вместо 7-ми час от  дата 05.06.2018 г.)

 

2-ри Английски език
3ти История и цивилизация –

(вместо 7-ми час от дата 07.06.2018 г.)

4-ти Физическо възпитание и спорт
5-ти Български език и литература
6-ти Български език и литература
7-ми Икономика

        

         вторник, 05.06.2018 г.

 

Пореден час Учебен предмет
1-ви Технология на кулинарната продукция т.
2-ри Технология на кулинарната продукция пр.
3-ти Технология на кулинарната продукция пр.
4-ти Технология на кулинарната продукция пр.
5-ти Технология на кулинарната продукция пр.
6-ти Технология на кулинарната продукция пр.
7-ми Технология на кулинарната продукция т.

 (вместо 1-ви час от дата 04.06.2018 г.)

 

четвъртък, 07.06.2018 г.

 

Пореден час Учебен предмет
1-ви ЗИП Технология на кулинарната продукция пр.
2-ри ЗИП Технология на кулинарната продукция пр.
3-ти ЗИП Технология на кулинарната продукция пр.
4-ти Сервиране т.
5-ти Английски език
6-ти Български език и литература
7-ми Счетоводство и отчетвост.

 (вместо 3-ти час от дата 04.06.2018 г.)

 

 понеделник, 11.06.2018 г.

 

Пореден час Учебен предмет
1-ви Сервиране т. – (вместо 7-ми час от  дата 13.06.2018 г.)

 

2-ри Английски език
3ти История и цивилизация –

(вместо 7-ми час от дата 14.06.2018 г.)

4-ти Физическо възпитание и спорт
5-ти Български език и литература
6-ти Български език и литература
7-ми Икономика

 

 сряда, 13.06.2018 г.

 

Пореден час Учебен предмет
1-ви Счетоводство и отчетност в туризма
2-ри Математика
3-ти ЗИП Български език и литература
4-ти Физическо възпитание и спорт
5-ти Английски език
6-ти Философия
7-ми Технология на кулинарната продукция т.

 (вместо 1-ви час от дата 11.06.2018 г.)

 

четвъртък, 14.06.2018 г.

 

Пореден час Учебен предмет
1-ви ЗИП Технология на кулинарната продукция пр.
2-ри ЗИП Технология на кулинарната продукция пр.
3-ти ЗИП Технология на кулинарната продукция пр.
4-ти Сервиране т.
5-ти Английски език
6-ти Български език и литература
7-ми Счетоводство и отчетвост.

 (вместо 3-ти час от дата 11.06.2018 г.)

 

От ръководството