НЕУЧЕБНИ ДНИ НА 12 И 13 ЯНУАРИ 2017Г.

Във връзка с дадени предписания с изх. № 168 / 11.01.2017г. от РЗИ – Пловди за удължаване на ваканцията на учениците от област Пловдив и Заповед № 435 /11.01.2017г. на директора на ПГ  „Златю Бояджиев“ –  12 и 13 януари 2017г. ще бъдат неучебни дни.

Учебните занятия ще започнат на 16.01.2017г. /понеделник/.

от Ръководството

Промяна в седмичното разписание на учениците в задочна форма на обучение за 12.01. и 13.01.2017г.

Във връзка с обявени неучебни дни за учениците в дневна форма на обучение, изменям седмичното разписание на учениците в задочна форма на обучение за 12 и 13.01.2017г.,.

Промяна в седмичното разписание 

От ръководството

ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ!!!!

Във връзка с обявените неучебни дни за учениците в дневна форма на обучение на 09 и 10 януари, седмичното разписание на учебните занятия за януарска сесия  на учениците в задочна форма на обучение ще бъде изменено.Запознайте се с приложената заповед.

промяна в седмичното разписание

НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЩИНА БРЕЗОВО

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО 9 И 10 ЯНУАРИ СА ОБЯВЕНИ ЗА НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ, ОБУЧАВАЩИ СЕ В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО.

УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ НА 11.01.2017Г. / СРЯДА/

УДЪЛЖАВАНЕ НА КОЛЕДНАТА ВАКАНЦИЯ

ВАЖНО!!!!

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № 919 / 29.12.2016Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО

ВАКАНЦИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 08.01.2017Г. / неделя/

Учебните занятия ще започнат на 09.01.2017г. / понеделник/

от Ръководството

20.12.2016г. /вторник/ – неучебен ден

ВАЖНО!!!!

НА 20.12.20126 ГОДИНА /ВТОРНИК/ ЩЕ БЪДЕ НЕУЧЕБЕН ДЕН ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГ “ ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ“ ГР. БРЕЗОВО

УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ НА 21.12.2016 ГОДИНА / СРЯДА/

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО

„Най-обичам“ – четене на произведения на Христо Ботев от учениците от ХІ а клас в библиотеката на училището

В изпълнение на плана за насърчаване и повишаване на грамотността в ПГ „Златю Бояджиев“  учениците от ХІ а клас, професия Готвач четоха произведения на Христо Ботев в училищната библиотека.

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА 12.12.2016Г.

НА 12.12.2016 г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ КАКТО СЛЕДВА:

1. с. ЧОБА- с. ТЮРКМЕН – 17,00 часа в клуб на пенсионера с.Чоба

2.с.ГРАНИТ – 17,00  часа в читалището на с. Гранит

3.с. ОРИЗОВО- 18,00 часа в кметството на с. Оризово

4. с. ДОЛНА МАХАЛА – 17,00 часа в кметството на с. Долна Махала

5. с.БЕГОВО – 18,00 часа в кметството на с. Бегово

6. с. БОРЕЦ – 17,00 часа в клуба на пенсионера в с. Борец

7. с. ПЪДАРСКО – 16,00 часа в кметството на с. Пъдарско

8. с. СТРЕЛЦИ – 17,00 часа в кметството на с. Стрелци

9. с. КАЛЕКОВЕЦ – 17,00 часа в кметството на с. Калековец

10. гр. БРЕЗОВО – 17,00 часа в училището

За учениците ,  в които няма определени родителски срещи, родителите да заповядат в сградата на училището на посочената дата.

ПРИСЪСТВИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!!!!!

обществен съвет

   ПОКАНА

                ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПГ “ ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ“, НА 22.12.2016Г. ОТ 16,30 ЧАСА В УЧИТЕЛСКА СТАЯ НА ІІ- РИ ЕТАЖ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ С ДНЕВЕН РЕД:

1. ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ.

 

 

Проект „Твоят час“

На 4.11.2016 година в училището стартирахаследните групи :

  • извънкласни дейности по интереси – Направи си сам с ръководител Динко Недев

и

  • дейности за преодоляване на обучителните затруднения – Знай своя род и своя  език с ръководител Атанаска Григорова.