Учебна програма

Седмично разписание І-ви срок, уч. 2023-2024 г.


Седмично разписание І-ви срок, уч.2022-2023г.

Учебна програма за II-ви срок, на уч. 2021/2022г.

Учебна програма за I-ви срок, на уч. 2021/2022г.

Седмично разписание І-ви срок, уч.2020-2021г.


Седмично разписание за ІІ-ри срок, уч.2019-2020г.

Учебна програма І-ви срок, уч.2019-2020г.

Седмично разписание 18-19г.Iср. в сила от 15.10.2018г.

Седмично разписание 18-19г.Iср.

Седмично разписание 17-18г.IІср.

Седмично разписание на учебните занятия за II- ри учебен срок на учебната 2016/2017г.

Седмично разписание 16-17г.IIср.

уч. програма

Седмично разписание на учебните занятия на учениците в задочна форма на обучение І-ва сесия

             ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ “ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ”ГР. БРЕЗОВО

гр.Брезово,обл Пловдивска,ул “В. Коларов”№1;тел:031912349;2144;e-mail:pg_zl.boiadgiev@abv.bg

Утвърдил :

Директор :

/инж. Д. Въртоломеева /

                          СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

На учениците от ІХ клас в задочна форма на обучение,

                Професия „Монтьор на селскостопанска техника“

                Специалност „Механизация на селското стопанство”

учебна 2016 / 2017 г.

              І-ва сесия    03.10.2016г. – 18.10.2016 г. (14  учебни дни)

  Дата и ден от седмицатачасУчебен предметВреметраене кабинетОбщ брой часове за деня
   1. 03.10.2016г.  понеделник1. 8.00 – 8.45 ч. 9
2. 8.55 – 9.40 ч. 
3.Психология и логика9.50 – 10.35 ч.102
4.Психология и логика10.55 – 11.40ч.102
5.Психология и логика11.50 – 12.35ч.102
6.История и цивилизация12,40 – 13,25ч.102
7.История и цивилизация13,30 – 14,15ч.102
8.Психология и логика14.20 – 15.05ч.102
9.Психология и логика15.10 – 15.55ч.102
10.Психология и логика16,00 – 16,45ч.102
11.Психология и логика16,50 – 17,35ч.102
 2.04.10.2016г.  вторник1.Български език и литература8.00 – 8.45 ч.10210
2.Български език и литература8.55 – 9.40 ч.102
3.Български език и литература9.50 – 10.35 ч.102
4.История и цивилизация10.55 – 11.40ч.104
5.Технология на металите11.50 – 12.35ч.104
6.Български език и литература12,40 – 13,25ч.104
7. 13,30 – 14,15ч. 
8.Български език и литература14.20 – 15.05ч.104
9.Български език и литература15.10 – 15.55ч.104
10.Български език и литература16,00 – 16,45ч.104
  11.Български език и литература16,50 – 17,35ч.104 
 3. 05.10.2016г.  сряда1. 8.00 – 8.45 ч. 10
2.История и цивилизация8.55 – 9.40 ч.211
3.История и цивилизация9.50 – 10.35 ч.211
4.Български език и литература10.55 – 11.40ч.211
5.Български език и литература11.50 – 12.35ч.104
6.Български език и литература12,40 – 13,25ч.104
7.Български език и литература13,30 – 14,15ч.104
8.Български език и литература14.20 – 15.05ч.104
9.Български език и литература15.10 – 15.55ч.104
10.Български език и литература16,00 – 16,45ч.104
11.Български език и литература16,50 – 17,35ч.104
 4. 06.10.2016г. четвъртък1. 8.00 – 8.45 ч. 7
2. 8.55 – 9.40 ч. 
3. 9.50 – 10.35 ч. 
4.Психология и логика10.55 – 11.40ч.101
5.Психология и логика11.50 – 12.35ч.101
6.Технология на металите12,40 – 13,25ч.101
7. 13,30 – 14,15ч.  
8.Технология на металите14.20 – 15.05ч.101 
9.Технология на металите15.10 – 15.55ч.101 
10.Технология на металите16,00 – 16,45ч.101 
11.Технология на металите16,50 – 17,35ч.101 
  5.07.10.2016г. петък1. 8.00 – 8.45 ч. 8
2. 8.55 – 9.40 ч. 
3. 9.50 – 10.35 ч. 
4.История и цивилизация10.55 – 11.40ч.102
5.Български език и литература11.50 – 12.35ч.101
6.Български език и литература12,40 – 13,25ч.101
7.Български език и литература13,30 – 14,15ч.101
8.Български език и литература14.20 – 15.05ч.101
9.Български език и литература15.10 – 15.55ч.101
10.Български език и литература16,00 – 16,45ч.101
11.Български език и литература16,50 – 17,35ч.101
 6. 08.10.2016г. събота1.Биология и здравно образование8.00 – 8.45 ч.1069
2.Биология и здравно образование8.55 – 9.40 ч.106
3.Биология и здравно образование9.50 – 10.35 ч.106
4.Биология и здравно образование10.55 – 11.40ч.106
5.Биология и здравно образование11.50 – 12.35ч.106
6.Биология и здравно образование12,40 – 13,25ч.106
7.Биология и здравно образование13,30 – 14,15ч.106
8.Биология и здравно образование14.20 – 15.05ч.106
9.Биология и здравно образование15.10 – 15.55ч.106
 7.10.10.2016г понеделник1.История и цивилизация8.00 – 8.45 ч.10410
2. 8.55 – 9.40 ч. 
3.Психология и логика9.50 – 10.35 ч.102
4.Психология и логика10.55 – 11.40ч.102
5.Психология и логика11.50 – 12.35ч.102
6.История и цивилизация12,40 – 13,25ч.102
7.История и цивилизация13,30 – 14,15ч.102
8.История и цивилизация14.20 – 15.05ч.102
9.История и цивилизация15.10 – 15.55ч.102
10.История и цивилизация16,00 – 16,45ч.102
11.История и цивилизация16,50 – 17,35ч.102
 8.11.10.2016г. вторник1.Български език и литература8.00 – 8.45 ч.1024
2.Български език и литература8.55 – 9.40 ч.102
3.Български език и литература9.50 – 10.35 ч.102
4.История и цивилизация10.55 – 11.40ч.104
5. 11.50 – 12.35ч. 
6. 12,40 – 13,25ч. 
7. 13,30 – 14,15ч. 
8. 14.20 – 15.05ч. 
9. 15.10 – 15.55ч. 
10. 16,00 – 16,45ч. 
11. 16,50 – 17,35ч. 
 9. 12.10.2016г. сряда1. 8.00 – 8.45 ч. 6
2.История и цивилизация8.55 – 9.40 ч.211
3.История и цивилизация9.50 – 10.35 ч.211
4.Български език и литература10.55 – 11.40ч.211
5.Български език и литература11.50 – 12.35ч.211
6.Български език и литература12,40 – 13,25ч.211
7.Български език и литература13,30 – 14,15ч.211
8. 14.20 – 15.05ч. 
9. 15.10 – 15.55ч. 
10. 16,00 – 16,45ч. 
11. 16,50 – 17,35ч. 
 10. 13.10.2016г.  четвъртък1. 8.00 – 8.45 ч.  
2. 8.55 – 9.40 ч. 
3. 9.50 – 10.35 ч. 
4. 10.55 – 11.40ч. 
5. 11.50 – 12.35ч.  
6. 12,40 – 13,25ч. 
7. 13,30 – 14,15ч. 
8. 14.20 – 15.05ч. 
9. 15.10 – 15.55ч. 
10. 16,00 – 16,45ч. 
11. 16,50 – 17,35ч. 
 11.14.10.2016г. петък 1.Металообработване пр.8.00 – 8.45 ч.Каб. Металообработване8
2.Металообработване пр.8.55 – 9.40 ч.
3.Металообработване пр.9.50 – 10.35 ч.
4.Металообработване пр.10.55 – 11.40ч.
5. 11.50 – 12.35ч.
6. 12,40 – 13,25ч.
7. 13,30 – 14,15ч.
8.Металообработване пр.14.20 – 15.05ч.
9.Металообработване пр.15.10 – 15.55ч.
10Металообработване пр.16,00 – 16,45ч.
11.Металообработване пр.16,50 – 17,35ч.
 12. 15.10.2016г. събота1.Биология и здравно образование8.00 – 8.45 ч.1069
2.Биология и здравно образование8.55 – 9.40 ч.106
3.Биология и здравно образование9.50 – 10.35 ч.106
4.Биология и здравно образование10.55 – 11.40ч.106
5.Биология и здравно образование11.50 – 12.35ч.106
6.Биология и здравно образование12,40 – 13,25ч.106
7.Биология и здравно образование13,30 – 14,15ч.106
8.Биология и здравно образование14.20 – 15.05ч.106
9.Биология и здравно образование15.10 – 15.55ч.106
10 16,00 – 16,45ч. 
11. 16,50 – 17,35ч. 
 13. 17.10.2016г. понеделник1. 8.00 – 8.45 ч. 9
2. 8.55 – 9.40 ч. 
3.Психология и логика9.50 – 10.35 ч.102
4.Психология и логика10.55 – 11.40ч.102
5.Психология и логика11.50 – 12.35ч.102
6.История и цивилизация12,40 – 13,25ч.102
7.История и цивилизация13,30 – 14,15ч.102
8.История и цивилизация14.20 – 15.05ч.102
9.История и цивилизация15.10 – 15.55ч.102
10История и цивилизация16,00 – 16,45ч.102
11.История и цивилизация16,50 – 17,35ч.102
 14.18.10.2016г. вторник1. 8.00 – 8.45 ч. 4
2. 8.55 – 9.40 ч. 
3. 9.50 – 10.35 ч. 
4. 10.55 – 11.40ч. 
5. 11.50 – 12.35ч. 
6. 12,40 – 13,25ч. 
7. 13,30 – 14,15ч. 
8.Металообработване пр.14.20 – 15.05ч.Каб. Металообработване
9.Металообработване пр.15.10 – 15.55ч.
10.Металообработване пр.16,00 – 16,45ч.
11.Металообработване пр.16,50 – 17,35ч.
 15.19.10.2016г.  сряда1. 8.00 – 8.45 ч. 4
2. 8.55 – 9.40 ч. 
3. 9.50 – 10.35 ч. 
4. 10.55 – 11.40ч. 
5. 11.50 – 12.35ч. 
6. 12,40 – 13,25ч. 
7. 13,30 – 14,15ч. 
8.Биология и здравно образование14.20 – 15.05ч.106
9.Биология и здравно образование15.10 – 15.55ч.106
10.Биология и здравно образование16,00 – 16,45ч.106
11.Биология и здравно образование16,50 – 17,35ч.106

             ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ “ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ”ГР. БРЕЗОВО

гр.Брезово,обл Пловдивска,ул “В. Коларов”№1;тел:031912349;2144;e-mail:pg_zl.boiadgiev@abv.bg

Утвърдил :

Директор :

/инж. Д. Въртоломеева /

                          СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

На учениците от Х клас в задочна форма на обучение,

    Професия „Готвач”

                Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”

                Професия „Монтьор на селскостопанска техника”,

                Специалност „Механизация на селското стопанство”

учебна 2016 / 2017 г.

              І -ва сесия    14.10.2016г. – 31.10.2016 г. (13  учебни дни)

  Дата и ден от месеца  часУчебен предметВреметраене кабинетОбщ брой часове за деня 
ГМ 
ГотвачМонтьор на ССТГМ 
 1. 14.10.2016г. петък1.  8.00 – 8.45 ч.  4  
2.  8.55 -9.40 ч.  
3.  9.50 – 10.35 ч.  
4.  10.55 – 11.40 ч.  
5.  11.50 – 12.35 ч.  
6.  12.40 – 13.25ч.  
7.Технология на кулинарната продукция т. 13.30 – 14.15ч.106 
8.Технология на кулинарната продукция т. 14.20 – 15.05ч.106 
9.Технология на кулинарната продукция т. 15.10 – 15.55ч.106 
10.Технология на кулинарната продукция т. 16.00 – 16. 45ч.106 
11.  16.50 – 17.35ч.  
 2.17.10.2016г. понеделник 1.  8.00 – 8.45 ч.   5 
2.  8.55 -9.40 ч.  
3.  9.50 – 10.35 ч.  
4.  10.55 – 11.40 ч.  
5.  11.50 – 12.35 ч.  
6.  12.40 – 13.25ч.  
7. Руски език13.30 – 14.15ч. 103
8. Руски език14.20 – 15.05ч. 103
9. Руски език15.10 – 15.55ч. 103
10 Руски език16.00 – 16. 45ч. 103
11 Руски език16.50 – 17.35ч. 103
 3. 18.10.2016г. вторник1.  8.00 – 8.45 ч.  105 
2.Технология на кулинарната продукция т. 8.55 -9.40 ч.102 
3.Технология на кулинарната продукция т. 9.50 – 10.35 ч.102 
4.Технология на кулинарната продукция т. 10.55 – 11.40 ч.102 
5.Технология на кулинарната продукция т. 11.50 – 12.35 ч.Каб. Сервиране 
6.Технология на кулинарната продукция т. 12.40 – 13.25ч. 
7.Технология на кулинарната продукция т.Руски език13.30 – 14.15ч.102
8.Технология на кулинарната продукция т.Руски език14.20 – 15.05ч.102
9.Технология на кулинарната продукция т.Руски език15.10 – 15.55ч.102
10Технология на кулинарната продукция т.Руски език16.00 – 16. 45ч.102
11Технология на кулинарната продукция т.Руски език16.50 – 17.35ч.102
 4. 19.10.2016г. сряда1.  8.00 – 8.45 ч.  48 
2.  8.55 -9.40 ч.  
3. Английски език9.50 – 10.35 ч. 211
4. Английски език10.55 – 11.40 ч. 211
5. Английски език11.50 – 12.35 ч. 211
6. Английски език12.40 – 13.25ч. 211
7.Руски езикАнглийски език13.30 – 14.15ч.104211 
8.Руски езикАнглийски език14.20 – 15.05ч.104211
9.Руски езикАнглийски език15.10 – 15.55ч.104211
10.Руски езикАнглийски език16.00 – 16. 45ч.104211
11.  16.50 – 17.35ч.  
  5. 20.10.2016г. четвъртък1. 8.00 – 8.45 ч. 9 
2.Математика8.55 -9.40 ч.101
3.Математика9.50 – 10.35 ч.101
4.Математика10.55 – 11.40 ч.101
5.Математика11.50 – 12.35 ч.101
6.Математика12.40 – 13.25ч.101
7. 13.30 – 14.15ч. 
8.Математика14.20 – 15.05ч.101
9.Математика15.10 – 15.55ч.101
10Математика16.00 – 16. 45ч.101
11Математика16.50 – 17.35ч.101
 6. 21.10.2016г. петък1. 8.00 – 8.45 ч. 210 
2. Руски език8.55 -9.40 ч. 103
3.Математика9.50 – 10.35 ч.102
4.Математика10.55 – 11.40 ч.102
5. Английски език11.50 – 12.35 ч. 102
6. Английски език12.40 – 13.25ч. 102
7. Английски език13.30 – 14.15ч. 102
8. Английски език14.20 – 15.05ч. 102
9. Английски език15.10 – 15.55ч. 102
10. Английски език16.00 – 16. 45ч. 102
11. Английски език16.50 – 17.35ч. 102
 7.24.10.2016г. понеделник1. 8.00 – 8.45 ч. 68 
2.  8.55 -9.40 ч. 
3.Математика9.50 – 10.35 ч.102
4. Английски език10.55 – 11.40 ч. 102
5. Английски език11.50 – 12.35 ч. 102
6.  12.40 – 13.25ч.  
7.Английски езикРуски език13.30 – 14.15ч.103102
8.Английски езикРуски език14.20 – 15.05ч.103102
9.Английски езикРуски език15.10 – 15.55ч.103102
10.Английски езикРуски език16.00 – 16. 45ч.103102
11Английски езикРуски език16.50 – 17.35ч.103102
 8.25.10.2016г. вторник1.  8.00 – 8.45 ч.  10  
2.Английски език 8.55 -9.40 ч.102 
3.Английски език 9.50 – 10.35 ч.102 
4.Руски език 10.55 – 11.40 ч.104 
5.Технология на кулинарната продукция т. 11.50 – 12.35 ч.104 
6.Английски език 12.40 – 13.25ч.104 
7.Руски език 13.30 – 14.15ч.104 
8.Руски език 14.20 – 15.05ч.104 
9.Руски език 15.10 – 15.55ч.104 
10.Руски език 16.00 – 16. 45ч.104 
11.Руски език 16.50 – 17.35ч.104 
 9. 26.10.2016г. сряда1.  8.00 – 8.45 ч. 94 
2.Технология на кулинарната продукция т. 8.55 -9.40 ч.211 
3.Английски език 9.50 – 10.35 ч.211 
4.Английски език 10.55 – 11.40 ч.211 
5.Английски език 11.50 – 12.35 ч.211 
6.Английски език 12.40 – 13.25ч.211 
7.Английски езикРуски език13.30 – 14.15ч.211101
8.Английски езикРуски език14.20 – 15.05ч.211101
9.Английски езикРуски език15.10 – 15.55ч.211101
10.Английски езикРуски език16.00 – 16. 45ч.211101
11.  16.50 – 17.35ч.  
 10. 27.10.2016г. четвъртък1. 8.00 – 8.45 ч. 9 
2.Математика8.55 -9.40 ч.101
3.Математика9.50 – 10.35 ч.101
4.Математика10.55 – 11.40 ч.101
5.Математика11.50 – 12.35 ч.101
6.Математика12.40 – 13.25ч.101
7. 13.30 – 14.15ч. 
8.Математика14.20 – 15.05ч.101
9.Математика15.10 – 15.55ч.101
10.Математика16.00 – 16. 45ч.101
11.Математика16.50 – 17.35ч.101
 11. 28.10.2016г.петък1. 8.00 – 8.45 ч. 103 
2.Английски език 8.55 -9.40 ч.103 
3.Технология на кулинарната продукция т. 9.50 – 10.35 ч.102 
4.Английски език 10.55 – 11.40 ч.102 
5.Английски език 11.50 – 12.35 ч.102 
6.Английски език 12.40 – 13.25ч.102 
7.Руски езикАнглийски език13.30 – 14.15ч.102101
8.Руски езикАнглийски език14.20 – 15.05ч.102101
9.Руски езикАнглийски език15.10 – 15.55ч.102101
10Руски език 16.00 – 16. 45ч.102 
11Руски език 16.50 – 17.35ч.102 
 12. 29.10.2016г. събота1.Биология и здравно образование8.00 – 8.45 ч.10611 
2.Биология и здравно образование8.55 -9.40 ч.106
3.Биология и здравно образование9.50 – 10.35 ч.106
4.Биология и здравно образование10.55 – 11.40 ч.106
5.Биология и здравно образование11.50 – 12.35 ч.106
6.Биология и здравно образование12.40 – 13.25ч.106
7.Биология и здравно образование13.30 – 14.15ч.106
8.Биология и здравно образование14.20 – 15.05ч.106
9.Биология и здравно образование15.10 – 15.55ч.106
10Биология и здравно образование16.00 – 16. 45ч.106
11Биология и здравно образование16.50 – 17.35ч.106
 13. 31.10.2016г. понеделник1.  8.00 – 8.45 ч. 8  
2.  8.55 -9.40 ч. 
3.Технология на кулинарната продукция т. 9.50 – 10.35 ч.102 
4.Технология на кулинарната продукция т. 10.55 – 11.40 ч.102 
5.Технология на кулинарната продукция т. 11.50 – 12.35 ч.102 
6.  12.40 – 13.25ч.  
7.Руски език 13.30 – 14.15ч.102 
8.Руски език 14.20 – 15.05ч.102 
9.Руски език 15.10 – 15.55ч.102 
10Руски език 16.00 – 16. 45ч.102 
11.Руски език 16.50 – 17.35ч.102