Учебна програма

Седмично разписание І-ви срок, уч.2022-2023г.

Учебна програма за II-ви срок, на уч. 2021/2022г.

Учебна програма за I-ви срок, на уч. 2021/2022г.

Седмично разписание І-ви срок, уч.2020-2021г.


Седмично разписание за ІІ-ри срок, уч.2019-2020г.

Учебна програма І-ви срок, уч.2019-2020г.

Седмично разписание 18-19г.Iср. в сила от 15.10.2018г.

Седмично разписание 18-19г.Iср.

Седмично разписание 17-18г.IІср.

Седмично разписание на учебните занятия за II- ри учебен срок на учебната 2016/2017г.

Седмично разписание 16-17г.IIср.

уч. програма

Седмично разписание на учебните занятия на учениците в задочна форма на обучение І-ва сесия

             ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ “ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ”ГР. БРЕЗОВО

гр.Брезово,обл Пловдивска,ул “В. Коларов”№1;тел:031912349;2144;e-mail:pg_zl.boiadgiev@abv.bg

Утвърдил :

Директор :

/инж. Д. Въртоломеева /

 

           

                          СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

 

На учениците от ІХ клас в задочна форма на обучение,

 

 

                Професия „Монтьор на селскостопанска техника“

                Специалност „Механизация на селското стопанство”

 

 

учебна 2016 / 2017 г.

 

 

              І-ва сесия    03.10.2016г. – 18.10.2016 г. (14  учебни дни)

   Дата и ден от седмицата час Учебен предмет Времетраене кабинет Общ брой часове за деня
   1.  03.10.2016г.  понеделник 1. 8.00 – 8.45 ч. 9
2. 8.55 – 9.40 ч.
3. Психология и логика 9.50 – 10.35 ч. 102
4. Психология и логика 10.55 – 11.40ч. 102
5. Психология и логика 11.50 – 12.35ч. 102
6. История и цивилизация 12,40 – 13,25ч. 102
7. История и цивилизация 13,30 – 14,15ч. 102
8. Психология и логика 14.20 – 15.05ч. 102
9. Психология и логика 15.10 – 15.55ч. 102
10. Психология и логика 16,00 – 16,45ч. 102
11. Психология и логика 16,50 – 17,35ч. 102
 2. 04.10.2016г.  вторник 1. Български език и литература 8.00 – 8.45 ч. 102 10
2. Български език и литература 8.55 – 9.40 ч. 102
3. Български език и литература 9.50 – 10.35 ч. 102
4. История и цивилизация 10.55 – 11.40ч. 104
5. Технология на металите 11.50 – 12.35ч. 104
6. Български език и литература 12,40 – 13,25ч. 104
7. 13,30 – 14,15ч.
8. Български език и литература 14.20 – 15.05ч. 104
9. Български език и литература 15.10 – 15.55ч. 104
10. Български език и литература 16,00 – 16,45ч. 104
11. Български език и литература 16,50 – 17,35ч. 104
 3.  05.10.2016г.  сряда 1. 8.00 – 8.45 ч. 10
2. История и цивилизация 8.55 – 9.40 ч. 211
3. История и цивилизация 9.50 – 10.35 ч. 211
4. Български език и литература 10.55 – 11.40ч. 211
5. Български език и литература 11.50 – 12.35ч. 104
6. Български език и литература 12,40 – 13,25ч. 104
7. Български език и литература 13,30 – 14,15ч. 104
8. Български език и литература 14.20 – 15.05ч. 104
9. Български език и литература 15.10 – 15.55ч. 104
10. Български език и литература 16,00 – 16,45ч. 104
11. Български език и литература 16,50 – 17,35ч. 104
 4.  06.10.2016г. четвъртък 1. 8.00 – 8.45 ч. 7
2. 8.55 – 9.40 ч.
3. 9.50 – 10.35 ч.
4. Психология и логика 10.55 – 11.40ч. 101
5. Психология и логика 11.50 – 12.35ч. 101
6. Технология на металите 12,40 – 13,25ч. 101
7. 13,30 – 14,15ч.
8. Технология на металите 14.20 – 15.05ч. 101
9. Технология на металите 15.10 – 15.55ч. 101
10. Технология на металите 16,00 – 16,45ч. 101
11. Технология на металите 16,50 – 17,35ч. 101
  5. 07.10.2016г. петък 1. 8.00 – 8.45 ч. 8
2. 8.55 – 9.40 ч.
3. 9.50 – 10.35 ч.
4. История и цивилизация 10.55 – 11.40ч. 102
5. Български език и литература 11.50 – 12.35ч. 101
6. Български език и литература 12,40 – 13,25ч. 101
7. Български език и литература 13,30 – 14,15ч. 101
8. Български език и литература 14.20 – 15.05ч. 101
9. Български език и литература 15.10 – 15.55ч. 101
10. Български език и литература 16,00 – 16,45ч. 101
11. Български език и литература 16,50 – 17,35ч. 101
 6.  08.10.2016г. събота 1. Биология и здравно образование 8.00 – 8.45 ч. 106 9
2. Биология и здравно образование 8.55 – 9.40 ч. 106
3. Биология и здравно образование 9.50 – 10.35 ч. 106
4. Биология и здравно образование 10.55 – 11.40ч. 106
5. Биология и здравно образование 11.50 – 12.35ч. 106
6. Биология и здравно образование 12,40 – 13,25ч. 106
7. Биология и здравно образование 13,30 – 14,15ч. 106
8. Биология и здравно образование 14.20 – 15.05ч. 106
9. Биология и здравно образование 15.10 – 15.55ч. 106
 7. 10.10.2016г понеделник 1. История и цивилизация 8.00 – 8.45 ч. 104 10
2. 8.55 – 9.40 ч.
3. Психология и логика 9.50 – 10.35 ч. 102
4. Психология и логика 10.55 – 11.40ч. 102
5. Психология и логика 11.50 – 12.35ч. 102
6. История и цивилизация 12,40 – 13,25ч. 102
7. История и цивилизация 13,30 – 14,15ч. 102
8. История и цивилизация 14.20 – 15.05ч. 102
9. История и цивилизация 15.10 – 15.55ч. 102
10. История и цивилизация 16,00 – 16,45ч. 102
11. История и цивилизация 16,50 – 17,35ч. 102
 8. 11.10.2016г. вторник 1. Български език и литература 8.00 – 8.45 ч. 102 4
2. Български език и литература 8.55 – 9.40 ч. 102
3. Български език и литература 9.50 – 10.35 ч. 102
4. История и цивилизация 10.55 – 11.40ч. 104
5. 11.50 – 12.35ч.
6. 12,40 – 13,25ч.
7. 13,30 – 14,15ч.
8. 14.20 – 15.05ч.
9. 15.10 – 15.55ч.
10. 16,00 – 16,45ч.
11. 16,50 – 17,35ч.
 9.  12.10.2016г. сряда 1. 8.00 – 8.45 ч. 6
2. История и цивилизация 8.55 – 9.40 ч. 211
3. История и цивилизация 9.50 – 10.35 ч. 211
4. Български език и литература 10.55 – 11.40ч. 211
5. Български език и литература 11.50 – 12.35ч. 211
6. Български език и литература 12,40 – 13,25ч. 211
7. Български език и литература 13,30 – 14,15ч. 211
8. 14.20 – 15.05ч.
9. 15.10 – 15.55ч.
10. 16,00 – 16,45ч.
11. 16,50 – 17,35ч.
 10.  13.10.2016г.  четвъртък 1. 8.00 – 8.45 ч.
2. 8.55 – 9.40 ч.
3. 9.50 – 10.35 ч.
4. 10.55 – 11.40ч.
5. 11.50 – 12.35ч.
6. 12,40 – 13,25ч.
7. 13,30 – 14,15ч.
8. 14.20 – 15.05ч.
9. 15.10 – 15.55ч.
10. 16,00 – 16,45ч.
11. 16,50 – 17,35ч.
 11. 14.10.2016г. петък  1. Металообработване пр. 8.00 – 8.45 ч. Каб. Металообработване 8
2. Металообработване пр. 8.55 – 9.40 ч.
3. Металообработване пр. 9.50 – 10.35 ч.
4. Металообработване пр. 10.55 – 11.40ч.
5. 11.50 – 12.35ч.
6. 12,40 – 13,25ч.
7. 13,30 – 14,15ч.
8. Металообработване пр. 14.20 – 15.05ч.
9. Металообработване пр. 15.10 – 15.55ч.
10 Металообработване пр. 16,00 – 16,45ч.
11. Металообработване пр. 16,50 – 17,35ч.
 12.  15.10.2016г. събота 1. Биология и здравно образование 8.00 – 8.45 ч. 106 9
2. Биология и здравно образование 8.55 – 9.40 ч. 106
3. Биология и здравно образование 9.50 – 10.35 ч. 106
4. Биология и здравно образование 10.55 – 11.40ч. 106
5. Биология и здравно образование 11.50 – 12.35ч. 106
6. Биология и здравно образование 12,40 – 13,25ч. 106
7. Биология и здравно образование 13,30 – 14,15ч. 106
8. Биология и здравно образование 14.20 – 15.05ч. 106
9. Биология и здравно образование 15.10 – 15.55ч. 106
10 16,00 – 16,45ч.
11. 16,50 – 17,35ч.
 13.  17.10.2016г. понеделник 1. 8.00 – 8.45 ч. 9
2. 8.55 – 9.40 ч.
3. Психология и логика 9.50 – 10.35 ч. 102
4. Психология и логика 10.55 – 11.40ч. 102
5. Психология и логика 11.50 – 12.35ч. 102
6. История и цивилизация 12,40 – 13,25ч. 102
7. История и цивилизация 13,30 – 14,15ч. 102
8. История и цивилизация 14.20 – 15.05ч. 102
9. История и цивилизация 15.10 – 15.55ч. 102
10 История и цивилизация 16,00 – 16,45ч. 102
11. История и цивилизация 16,50 – 17,35ч. 102
 14. 18.10.2016г. вторник 1. 8.00 – 8.45 ч. 4
2. 8.55 – 9.40 ч.
3. 9.50 – 10.35 ч.
4. 10.55 – 11.40ч.
5. 11.50 – 12.35ч.
6. 12,40 – 13,25ч.
7. 13,30 – 14,15ч.
8. Металообработване пр. 14.20 – 15.05ч. Каб. Металообработване
9. Металообработване пр. 15.10 – 15.55ч.
10. Металообработване пр. 16,00 – 16,45ч.
11. Металообработване пр. 16,50 – 17,35ч.
 15. 19.10.2016г.  сряда 1. 8.00 – 8.45 ч. 4
2. 8.55 – 9.40 ч.
3. 9.50 – 10.35 ч.
4. 10.55 – 11.40ч.
5. 11.50 – 12.35ч.
6. 12,40 – 13,25ч.
7. 13,30 – 14,15ч.
8. Биология и здравно образование 14.20 – 15.05ч. 106
9. Биология и здравно образование 15.10 – 15.55ч. 106
10. Биология и здравно образование 16,00 – 16,45ч. 106
11. Биология и здравно образование 16,50 – 17,35ч. 106

             ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ “ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ”ГР. БРЕЗОВО

гр.Брезово,обл Пловдивска,ул “В. Коларов”№1;тел:031912349;2144;e-mail:pg_zl.boiadgiev@abv.bg

Утвърдил :

Директор :

/инж. Д. Въртоломеева /

 

           

                          СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

 

На учениците от Х клас в задочна форма на обучение,

 

    Професия „Готвач”

                Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”

 

                Професия „Монтьор на селскостопанска техника”,

                Специалност „Механизация на селското стопанство”

 

 

учебна 2016 / 2017 г.

 

 

              І -ва сесия    14.10.2016г. – 31.10.2016 г. (13  учебни дни)

   Дата и ден от месеца   час Учебен предмет Времетраене кабинет Общ брой часове за деня
Г М
Готвач Монтьор на ССТ Г М
 1.  14.10.2016г. петък 1. 8.00 – 8.45 ч. 4
2. 8.55 -9.40 ч.
3. 9.50 – 10.35 ч.
4. 10.55 – 11.40 ч.
5. 11.50 – 12.35 ч.
6. 12.40 – 13.25ч.
7. Технология на кулинарната продукция т. 13.30 – 14.15ч. 106
8. Технология на кулинарната продукция т. 14.20 – 15.05ч. 106
9. Технология на кулинарната продукция т. 15.10 – 15.55ч. 106
10. Технология на кулинарната продукция т. 16.00 – 16. 45ч. 106
11. 16.50 – 17.35ч.
 2. 17.10.2016г. понеделник 1. 8.00 – 8.45 ч. 5
2. 8.55 -9.40 ч.
3. 9.50 – 10.35 ч.
4. 10.55 – 11.40 ч.
5. 11.50 – 12.35 ч.
6. 12.40 – 13.25ч.
7. Руски език 13.30 – 14.15ч. 103
8. Руски език 14.20 – 15.05ч. 103
9. Руски език 15.10 – 15.55ч. 103
10 Руски език 16.00 – 16. 45ч. 103
11 Руски език 16.50 – 17.35ч. 103
 3.  18.10.2016г. вторник 1. 8.00 – 8.45 ч. 10 5
2. Технология на кулинарната продукция т. 8.55 -9.40 ч. 102
3. Технология на кулинарната продукция т. 9.50 – 10.35 ч. 102
4. Технология на кулинарната продукция т. 10.55 – 11.40 ч. 102
5. Технология на кулинарната продукция т. 11.50 – 12.35 ч. Каб. Сервиране
6. Технология на кулинарната продукция т. 12.40 – 13.25ч.
7. Технология на кулинарната продукция т. Руски език 13.30 – 14.15ч. 102
8. Технология на кулинарната продукция т. Руски език 14.20 – 15.05ч. 102
9. Технология на кулинарната продукция т. Руски език 15.10 – 15.55ч. 102
10 Технология на кулинарната продукция т. Руски език 16.00 – 16. 45ч. 102
11 Технология на кулинарната продукция т. Руски език 16.50 – 17.35ч. 102
 4.  19.10.2016г. сряда 1. 8.00 – 8.45 ч. 4 8
2. 8.55 -9.40 ч.
3. Английски език 9.50 – 10.35 ч. 211
4. Английски език 10.55 – 11.40 ч. 211
5. Английски език 11.50 – 12.35 ч. 211
6. Английски език 12.40 – 13.25ч. 211
7. Руски език Английски език 13.30 – 14.15ч. 104 211
8. Руски език Английски език 14.20 – 15.05ч. 104 211
9. Руски език Английски език 15.10 – 15.55ч. 104 211
10. Руски език Английски език 16.00 – 16. 45ч. 104 211
11. 16.50 – 17.35ч.
  5.  20.10.2016г. четвъртък 1. 8.00 – 8.45 ч. 9
2. Математика 8.55 -9.40 ч. 101
3. Математика 9.50 – 10.35 ч. 101
4. Математика 10.55 – 11.40 ч. 101
5. Математика 11.50 – 12.35 ч. 101
6. Математика 12.40 – 13.25ч. 101
7. 13.30 – 14.15ч.
8. Математика 14.20 – 15.05ч. 101
9. Математика 15.10 – 15.55ч. 101
10 Математика 16.00 – 16. 45ч. 101
11 Математика 16.50 – 17.35ч. 101
 6.  21.10.2016г. петък 1. 8.00 – 8.45 ч. 2 10
2. Руски език 8.55 -9.40 ч. 103
3. Математика 9.50 – 10.35 ч. 102
4. Математика 10.55 – 11.40 ч. 102
5. Английски език 11.50 – 12.35 ч. 102
6. Английски език 12.40 – 13.25ч. 102
7. Английски език 13.30 – 14.15ч. 102
8. Английски език 14.20 – 15.05ч. 102
9. Английски език 15.10 – 15.55ч. 102
10. Английски език 16.00 – 16. 45ч. 102
11. Английски език 16.50 – 17.35ч. 102
 7. 24.10.2016г. понеделник 1. 8.00 – 8.45 ч. 6 8
2. 8.55 -9.40 ч.
3. Математика 9.50 – 10.35 ч. 102
4. Английски език 10.55 – 11.40 ч. 102
5. Английски език 11.50 – 12.35 ч. 102
6. 12.40 – 13.25ч.
7. Английски език Руски език 13.30 – 14.15ч. 103 102
8. Английски език Руски език 14.20 – 15.05ч. 103 102
9. Английски език Руски език 15.10 – 15.55ч. 103 102
10. Английски език Руски език 16.00 – 16. 45ч. 103 102
11 Английски език Руски език 16.50 – 17.35ч. 103 102
 8. 25.10.2016г. вторник 1. 8.00 – 8.45 ч. 10
2. Английски език 8.55 -9.40 ч. 102
3. Английски език 9.50 – 10.35 ч. 102
4. Руски език 10.55 – 11.40 ч. 104
5. Технология на кулинарната продукция т. 11.50 – 12.35 ч. 104
6. Английски език 12.40 – 13.25ч. 104
7. Руски език 13.30 – 14.15ч. 104
8. Руски език 14.20 – 15.05ч. 104
9. Руски език 15.10 – 15.55ч. 104
10. Руски език 16.00 – 16. 45ч. 104
11. Руски език 16.50 – 17.35ч. 104
 9.  26.10.2016г. сряда 1. 8.00 – 8.45 ч. 9 4
2. Технология на кулинарната продукция т. 8.55 -9.40 ч. 211
3. Английски език 9.50 – 10.35 ч. 211
4. Английски език 10.55 – 11.40 ч. 211
5. Английски език 11.50 – 12.35 ч. 211
6. Английски език 12.40 – 13.25ч. 211
7. Английски език Руски език 13.30 – 14.15ч. 211 101
8. Английски език Руски език 14.20 – 15.05ч. 211 101
9. Английски език Руски език 15.10 – 15.55ч. 211 101
10. Английски език Руски език 16.00 – 16. 45ч. 211 101
11. 16.50 – 17.35ч.
 10.  27.10.2016г. четвъртък 1. 8.00 – 8.45 ч. 9
2. Математика 8.55 -9.40 ч. 101
3. Математика 9.50 – 10.35 ч. 101
4. Математика 10.55 – 11.40 ч. 101
5. Математика 11.50 – 12.35 ч. 101
6. Математика 12.40 – 13.25ч. 101
7. 13.30 – 14.15ч.
8. Математика 14.20 – 15.05ч. 101
9. Математика 15.10 – 15.55ч. 101
10. Математика 16.00 – 16. 45ч. 101
11. Математика 16.50 – 17.35ч. 101
 11.  28.10.2016г.петък 1. 8.00 – 8.45 ч. 10 3
2. Английски език 8.55 -9.40 ч. 103
3. Технология на кулинарната продукция т. 9.50 – 10.35 ч. 102
4. Английски език 10.55 – 11.40 ч. 102
5. Английски език 11.50 – 12.35 ч. 102
6. Английски език 12.40 – 13.25ч. 102
7. Руски език Английски език 13.30 – 14.15ч. 102 101
8. Руски език Английски език 14.20 – 15.05ч. 102 101
9. Руски език Английски език 15.10 – 15.55ч. 102 101
10 Руски език 16.00 – 16. 45ч. 102
11 Руски език 16.50 – 17.35ч. 102
 12.  29.10.2016г. събота 1. Биология и здравно образование 8.00 – 8.45 ч. 106 11
2. Биология и здравно образование 8.55 -9.40 ч. 106
3. Биология и здравно образование 9.50 – 10.35 ч. 106
4. Биология и здравно образование 10.55 – 11.40 ч. 106
5. Биология и здравно образование 11.50 – 12.35 ч. 106
6. Биология и здравно образование 12.40 – 13.25ч. 106
7. Биология и здравно образование 13.30 – 14.15ч. 106
8. Биология и здравно образование 14.20 – 15.05ч. 106
9. Биология и здравно образование 15.10 – 15.55ч. 106
10 Биология и здравно образование 16.00 – 16. 45ч. 106
11 Биология и здравно образование 16.50 – 17.35ч. 106
 13.  31.10.2016г. понеделник 1. 8.00 – 8.45 ч. 8
2. 8.55 -9.40 ч.
3. Технология на кулинарната продукция т. 9.50 – 10.35 ч. 102
4. Технология на кулинарната продукция т. 10.55 – 11.40 ч. 102
5. Технология на кулинарната продукция т. 11.50 – 12.35 ч. 102
6. 12.40 – 13.25ч.
7. Руски език 13.30 – 14.15ч. 102
8. Руски език 14.20 – 15.05ч. 102
9. Руски език 15.10 – 15.55ч. 102
10 Руски език 16.00 – 16. 45ч. 102
11. Руски език 16.50 – 17.35ч. 102