Прием за учебната 2023 / 2024 г.

Документи за участие в класиране се подават в центровете определени от началника на РУО или по електронен път.

Записването на учениците се извършва в ПГ “ Златю Бояджиев“ гр.Брезово, І-ви етаж във фоайето от 8,00 ч. до 16,30 часа.

Първи етап

Подаване на документи от 05.07.2023г. – 07.07.2023г.

Записване от 13.07.-15.07.2023г.

Втори етап

Подаване на заявления за участие във второ класиране, само за ученици, които желаят да участват в класиране на по-предно желание – 13.07.2022г. – 15.07.2022г., в училището, в което са приети на първо класиране.

Втори етап на записване до 20.07.2023г.-24.07.2023г.

Трети етап

Подаване на документи – 26.07.2023г. – 27.07.2023г.

Записване на ученици – 01.08.2023г.- 02.08.2023г.

Четвърти етап

Подаване на документи – 07.08.2023г. – 08.08.2023г.

Записване на ученици – 11.08.2023г.- 14.08.2023г.

Попълване на незаети места след ІІІ -ти етап на класиране и записване до 11.09.2023г. на място в училището.