Колектив

С П И С Ъ К

 НА ПЕРСОНАЛА В ПГ ”ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ”- ГР.БРЕЗОВО

 

Общообразователни учители

 1. Ганка Стоянова Тринговска – по Белгарски език и литература
 2. Дора Рангелова Чучулигова – по Белгарски език и литература и Руски език
 3. Ангел Иванов Гаджев – по Английски език
 4. инж.Йорданка Костадинова Койрукова – по Математика, Информатика и Информационни технологии
 5. Цветана Иванова Агова – по Белгарски език и литература, История и цивилизация, География и икономика и предметите от Философски цикъл
 6. Мария Иванова Хамбарлийска – по Биология и ЗО, Химия и ООС, Физика и астрономия
 7. Зорница Станчева Славовска – по Физическо възпитание и спорт

 

професия „Готвач”

 1. инж. Милчо Димитров Илиев – учител по професионална подготовка
 2. Видка Тодорова Стоева – учител по професионална подготовка
 3. Станислава Янкова Петева –Николова – учител по професионална подготовка

 

професия „Монтьор на ССТ”

 

 1. инж. Ангел Запрянов Илиев – учител по професионална подготовка
 2. инж.Георги Иванов Ковачев – учител по професионална подготовка
 3. инж. Деяна Антонова Баръмска – учител по професионална подготовка
 4. инж. Стоян Генчев Минчев – учител по професионална подготовка
 5. Динко Николов Недев – учител по професионална подготовка