Колектив

С П И С Ъ К

 НА ПЕРСОНАЛА В ПГ ”ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ”- ГР.БРЕЗОВО

Директор 

 1. Даниела Въртоломеева Въртоломеева

Общообразователни учители

 1. Татяна Божинова Томева – по Български език и литература и география и икономика
 2. Дора Рангелова Чучулигова – по Български език и литература и Руски език
 3. Ангел Иванов Гаджев – по Английски език
 4. Ивелина Иванова Петрова – по Математика, Информационни технологии и Философия
 5. Цветана Иванова Агова – по Български език и литература, История и цивилизация, География и икономика и предметите от Философски цикъл
 6. Светлана Славчева Гачева – по Биология и ЗО, Химия и ООС, Физика и астрономия
 7. Нели Гееоргиева Пашева-Бозикян – по Физическо възпитание и спорт
 8. Нина Генчева Шопова – по Математика, Физика и Астрономия, Изобразително изкуство и Философия

професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”

 1. инж. Милчо Димитров Илиев – учител по професионална подготовка
 2. Станислава Янкова Петева –Николова – учител по професионална подготовка
 3. Видка Тодорова Стоева – учител по професионална подготовка

професионално направление „Растениевъдство и животновъдство”

 1. инж. Ангел Запрянов Илиев – учител по професионална подготовка
 2. инж.Георги Иванов Ковачев – учител по професионална подготовка
 3. инж. Деяна Антонова Баръмска – учител по професионална подготовка
 4. инж. Стоян Генчев Минчев – учител по професионална подготовка
 5. Магда Костадинова Станчева – учител по професионална подготовка