История

Професионална гимназия„Златю Бояджиев” гр.Брезово

 

 

Началото на съществуването на учебното заведение се поставя на 01.09.1990г. Като се разкрива специализирана паралелка „Механизатор – растениевъд и водач на МПС кат.Т” към местното СОУ. Приети са 31 момчета. Директор на училището Видка Тодорова Генчева.

В началото на учебната 1991/1992г. училището се води СОУ със СПТУ паралелки.

През същата година са направени няколко дарения на различни видове техника от ТКЗС гр.Брезово, ТКЗС с.Зелениково и ТКЗС с.Чоба, които много подпомагат развитието на селскостопанската специалност. Част от учениците живеят в пансиона, заедно с ученици от оздравителното училище. През 1992г. училището получава разрешително за обучаването на водачи на МПС кат. „Т”и”С”.

На 06.07.1993г. са получени и първите дипломи за завършено средно образование, след три годишен курс на обучение.

На 01.10.1993г. временно изпълняващ длъжността директор става Стойо Иванов Баръмски. През същата година, училището получава безвъзмездно от община Брезово лек автомобил, за осъществяване на обучението за придобиване на категория „В”.

На 01.01.1994г. СПТУ гр.Брезово се обособява като самостоятелно учебно заведение. Финансовото му подчинение минава към Министерството на народното образование. По предложение на Постоянната комисия по духовни дейности и след одобрение от Регионалния инспекторат за временно изпълняващ длъжността директор на СПТУ по селско стопанство е назначен Стойко Неделчев Сарабеев.

В началото на учебната 1994/1995г. се открива и втора специалност „Земеделец”, а ІІ и ІІІ курс се обучават в специалността „ Механизатор-растениевъд и водач на МПС кат.”Т” и „С”.

През учебната 1995/1996г. се разкрива още една специалност в ІХ клас „Монтьор и водач на МПС”.

На 01.01.1996г. за директор на СПТУ по селско стопанство е назначен вътрешно съвместителство Стойо Иванов Баръмски /директор и на СОУ гр.Брезово/. За новата учебна 1996/1997г. е разкрита и специалност ”Кулинар”. През 2000г. се откриват специалностите „Готвач-сервитьор”и „Кулинар-готвач”.

След спечелен конкурс през 1998г. директор на училището става Маринела Иванова Гърчева.

Настоящите професии се разкриват както следва: през учебната 2000/2001г. професия „Монтьор на селскостопанска техника”, спец. „Механизация на селскотостопанство”, а през учебната 2005/2006г. професия „Готвач”, спец. ”Производство на кулинарни изделия и напитки”

В началото на 2005г. длъжността директор на Професионална гимназия се заема от инж.Даниела Въртоломеева Въртоломеева, която и по настоящем успешно управлява гимназията.

На 17 април 2006г. Професионална гимназия гр.Брезово получава името

„Златю Бояджиев”.