Квалификация на учителите

На 26.03.2024г., от 15,00 часа, в кабинет ОУ “ Христо Смирненски“ гр.Раковски ще се проведе междуинституционална квалификация на тема“ Работа в STEM кабинет“, с продължителност 2 академична часа. Обучението е предназначено за всички учители от ПГ “ Златю Бояджиев“. Водещ обучението-Деяна Пейкова – зам. директор в ОУ “ Христо Смирненски“ гр. Раковски.


На 27.03.2024г., от 14,20 часа, в кабинет 402 ще се проведе обучение на тема „Сътрудничество – методи и начини да накараш учениците да сътрудничат“, с продължителност 4 академична часа. Обучението е предназначено за 4 броя учители по професионална подготовка. Водещ обучението-Милчо Илиев.


На 11.03.2024г., от 14,20 часа, в кабинет 106 ще се проведе обучение на тема „Съвременни методи за оценяване знанията , уменията и учебните резултати на учениците“, с продължителност 4 академична часа. Обучението е предназначено за 9 броя учители по общообразователна подготовка. Водещ обучението-Нели Пашева-Бозикян


На 27.10.2023 г., в кабинет 210 , от 14,30ч. до 16 часа- 2 академични часа, ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: Интерактивност в обучението.Интерактивни методи и техники-дискусия. Обучението е предназначено за класните ръководители- 10 броя.
Провеждащ квалификацията: Дора Чучулигова


На 08.09.2023г. от 13,00 часа в конферентна зала на хотел Бендида вилидж гр.Павел баня, ще се проведе квалификация на 14 броя учители на тема: Специфика при работа с деца със СОП“. Обучител – Теодора Вълканова.


На 23.03.2023г. от 14,30 часа в кабинет 211 в ПГ “ Златю Бояджиев“ гр.Брезово, ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: „Дисциплина чрез сътрудничество“ – 3 академични часа , с ръководител Нина Шопова. Участващи в квалификацията – 8 учители по общообразователна подготовка.


На 20.03.2023г. от 14,20 часа в кабинет 102 в ПГ “ Златю Бояджиев“ гр.Брезово, ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: „Формиране на ключови умения за работа в екип“ – 3 академични часа , с ръководител Видка Стоева. Участващи в квалификацията – 4 учители по професионална подготовка.
ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094


На 21.02.2023г. от 15,30 часа в кабинет 211 в ПГ “ Златю Бояджиев“ гр.Брезово, ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: „Ролята на класния ръководител за ефективна комуникация между учители и родители“ – 2 академични часа , с ръководител Дора Чучулигова. Участващи в квалификацията – 10 класни ръководители.


На 28.11.2022г. в кабинет 210, от 14,30ч. до 16,45 часа ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: „Превенция на употреба на наркотични вещества“ за 18 педагогически специалисти. Водещ на обучението Стамина Христозова- педагогически съветник.


На 16.11.2022г. в кабинет 211 в ПГ “ Златю Бояджиев“ гр. Брезово, ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: „Как да приобщим в класа дете със специални образователни потребности“ . Квалификацията ще бъде проведена от Цветана Агова- старши учител в ПГ “ Златю Бояджиев“ от 14,20ч. до 15,50 часа с 10 броя учители.


На 26.10.2022г. / сряда/ от 14,30 ч. до 16,00 часа- 2 академични часа ще се проведе междуинституционална квалификация – открита практика за Справяне с агресията и проблемното поведение чрез спорт. Водещ на обучението – Мария Лалева, учител в СУ „ Св. Св.Кирил и Методий“ с. Стрелци.


На дата 13.10.2022г. в компютърен кабинет на ПГ “ Златю Бояджиев“ гр. Брезово, ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: „Дигитални средства, ресурси и технологии в образователния процес“ . Квалификацията ще бъде проведена от Ивелина Петрова-учител в ПГ “ Златю Бояджиев“ от 14,15ч. до 17,15часа с 8 броя учители.