Прием за учебната 2019/2020г.

Документи за участие в класирането се подават в училища центрове, определени от Началника на РУО гр. Пловдив или чрез електронната платформа при спазване на следните срокове:

  • І етап  – от 03.07.19г. до 05.07.19г.
  • ІІ етап -до 16.07.19г.
  • ІІІ етап- 24.07.19г. -25.07.19г.

Записване на приетите ученици ще се приемат документи във фоайето на І-ви етаж в ПГ “ Златю Бояджиев“ от 8,00 – 16,30 часа, както следва:

  • І-ви етап до 16.07.19г.
  • ІІ -ри етап до 22.07.19г.
  • ІІІ-ти етап 31.07.19г.

Попълване на незаети места след ІІІ-ти етап на класиране до 10.09.19г.

Необходими документи при записване на учениците: 

  • 1. Свидетелство за завършено основно образование- оригинал;
  • 2. Медицинско свидетелство -оригинал;
  • 3. Удостоверение за преместване