ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ КЛАСИРАНИ НА І ЕТАП

Документи за записване на класираните ученици на І- ви етап  в ПГ “ Златю Бояджиев“ се приемат от 04.07.2018г. до 06.07.2018г., от 8,00 – 16,30 часа във фоайето на училището.

При записване са необходими следните документи:

  1. Свидетелство за основно образование – оригинал;
  2. Медицинско свидетелство- оригинал;
  3. Удостоверение за преместване.