Архив на категория: Без категория

Сътрудничество – методи и начини да накараш учениците да сътрудничат

На 27.03.2024г., от 14,20 часа, в кабинет 402 ще се проведе обучение на тема „Сътрудничество – методи и начини да накараш учениците да сътрудничат“, с продължителност 4 академична часа. Обучението е предназначено за 4 броя учители по професионална подготовка. Водещ обучението-Милчо Илиев.

Съвременни методи за оценяване знанията, уменията и учебните резултати на учениците

На 11.03.2024г., от 14,20 часа, в кабинет 106 ще се проведе обучение на тема „Съвременни методи за оценяване знанията , уменията и учебните резултати на учениците“, с продължителност 4 академична часа. Обучението е предназначено за 9 броя учители по общообразователна подготовка. Водещ обучението-Нели Пашева-Бозикян

Превенция на зависимостите сред младежите

На 20.02.2024г., от 14,30 часа, в кабинет 104 ще се проведе обучение на тема „Превенция на зависимостите сред младежите“, с продължителност 2 академична часа. Обучението е предназначено за 10 броя класни ръководители. Водещ обучението-Дора Чучулигова

Рейтинг на висшите училища в България за 2023 година

Важно за зрелостниците! На следния линк rsvu.mon.bg може да се запознаете с Рейтинговата система на висшите училища в Република България (РСВУ), както и за възможностите, които тя предоставя на завършващите през 2024 г. зрелостници за кариерно ориентиране и избор на висше училище.

Валидиране на компетентности

На 17.10.2023 г., в кабинет 210 , от 14,20ч. до 17,10 часа- 4 академични часа, ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: Валидиране на компетентности, необходими за придобиване на професионална квалификация. Обучението е за учителите по професионална подготовка- 10 броя.
Провеждащ квалификацията: инж. Деяна Баръмска

Квалификация на 17 броя учители на тема: Трафик на хора

На 07.07.2023г. от 11,00 часа във Възрожденски комплекс „Чардакъ“ Сопот, ще се проведе квалификация на 17 броя учители на тема: Трафик на хора. Разработка на урок на тема: Среща с непознат“. Обучителна организация – Знание и реализация ЕООД гр.Пловдив.

Педагогическа работа с формиращата се личност на юношата

На 26.05.2023г. от 14,30 часа в кабинет 210 в ПГ “ Златю Бояджиев“ гр.Брезово, ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: „ Педагогическа работа с формиращата се личност на юношата.“ – 3 академични часа , с ръководител Стамина Христозова. Участващи в квалификацията – 18 педагогически специалисти.

Спазване на изискванията за провеждане на ДЗИ и НВО

На 12.05.2023г. от 14,30 часа в кабинет 210 в ПГ “ Златю Бояджиев“ гр.Брезово, ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: „Спазване на изискванията за провеждане на ДЗИ и НВО“ – 1 астр. час , с ръководител Даниела Въртоломеева. Участващи в квалификацията – 18 педагогически специалисти.

Усвояване на техники за справяне с агресията в училищна среда

На 27.04.2023г. от 14,30 часа в кабинет 211 в ПГ “ Златю Бояджиев“ гр.Брезово, ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: „Усвояване на техники за справяне с агресията в училищна среда“ – 3 академични часа , с ръководител Ангел Гаджев. Участващи в квалификацията – 18 педагогически специалисти.