Архив на категория: Без категория

Скъпи ученици на ПГ „Златю Бояджиев“, прекрасни учители!

Днес (24.02.2021 год.) както много години наред показахте вашата гражданска позиция по един много тежък проблем. С хубавите снимки доказахте, че сте против нетолерантността и агресията, която някога се среща сред учениците, подкрепяйки инициативата за розовата фланелка. Всички ученици подкрепят екологично чистото селище в нашата страна и не случайно в снимките поставихме велосипед, който би помогнал за хубав, освежен въздух. Призивът „Чисти, добри и уважаващи себе си хора“ трябва да ръководи живота ни. От ръководството!
ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094

Съобщение

Уважаеми ученици и родители, поради удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г. и допускането на изключения от забраната по отношение на присъствените учебни занятия, те се допускат за всички ученици от VІІІ до ХІІ клас от ПГ „ Златю Бояджиев“ гр.Брезово, при спазване на следния график, считано от 04.02.2021г., както следва:

а) от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VІІІ а, VІІІ б и ХІІ клас ;

б) от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от Х а , Х б и ХІ клас;

в) от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от ІХ а, ІХ б и ХІІ

 І. При провеждане на присъствени часове в училище , считано от 04.02.2021 г., да се спазва следното времетраене на часовете: :

 1 час 8.00 ч. – 8.40 ч.

2 час – 8.50 ч. – 9.30 ч.

3 час – 9,40 ч. – 10.20 ч.

4 час – 10.40 ч. – 11. 20 ч.

5 час – 11.30 ч. – 12.10 ч.

6 час – 12.20 ч. – 13.00 ч.

7 час – 13.10 ч. – 13.50 ч.

 ІІ. При провеждане на часове в електронна среда, считано от 04.02.21г. да се спазва следното времетраене на часовете:

1 час 8.10 ч. – 8.40 ч.

2 час – 8.50 ч. – 9.20 ч.

3 час – 9,40 ч. – 10.10 ч.

4 час – 10.40 ч. – 11. 10 ч.

5 час – 11.30 ч. – 12.00 ч.

6 час – 12.20 ч. – 12.50 ч.

7 час – 13.10 ч. – 13.40 ч.

Пазете се! Бъдете здрави!

От ръководството

ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094

Съобщение

Уважаеми родители и ученици, обучението на учениците от VІІІ до ХІІ клас продължава в ОРЕС / несинхронно/ от 25.01.2021г. до 02.02.2021г.

Съгласно заповед № РД – 06-482/ 07.01.2021г. обучението в електронна среда от 11.01.2021г. се осъществява при спазване на следното времетраене на часовете:

1 час 9.00 ч. – 9.30 ч.

2 час – 9.40 ч. – 10.10 ч.

3 час – 10.20 ч. – 10.50 ч.

4 час – 11.10 ч. – 11. 40 ч.

5 час – 11.50 ч. – 12.20 ч.

6 час – 12.30 ч. – 13.00 ч.

7 час – 13.10 ч. – 13.40 ч.

Обучението се провежда несинхронно, в електронен дневник Школо.

При евентуална промяна, ще бъдете информирани своевременно!

Бъдете отговорни! Пазете се! Бъдете здрави!

От ръководството
ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094

Съобщение

Уважаеми родители и ученици, съгласно Заповед № РД-06 – 483/ 07.01.2021г. на директора на ПГ “ Златю Бояджиев“ , обучението на учениците от VІІІ до ХІІ клас за периода от 18.01.21г. / понеделник / до 22.01.2021г. / петък/ ще се провежда синхронно във виртуална класна стая в школо, с цел компенсиране на липсата на взаимодействие с учителя по време на несинхронното обучение.

Обучението в електронна среда ще се осъществява при спазване на следното времетраене на часовете:

1 час 9.00 ч. – 9.30 ч.

2 час – 9.40 ч. – 10.10 ч.

3 час – 10.20 ч. – 10.50 ч.

4 час – 11.10 ч. – 11. 40 ч.

5 час – 11.50 ч. – 12.20 ч.

6 час – 12.30 ч. – 13.00 ч.

7 час – 13.10 ч. – 13.40 ч.

При евентуална промяна, ще бъдете информирани своевременно!

Бъдете отговорни! Пазете се! Бъдете здрави!

От ръководството
ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094

Управление

Уважаеми родители и ученици, съгласно Заповед № РД–09 – 3610/ 31.12.2020г. на МОН, обучението на учениците от VІІІ до ХІІ клас продължава в ОРЕС от 04.01.2021г. до 31.01.2021г.

Съгласно заповед № РД – 06-482/ 07.01.2021г. обучението в електронна среда от 11.01.2021г. ще се осъществява при спазване на следното времетраене на часовете:

1 час 9.00 ч. – 9.30 ч.

2 час – 9.40 ч. – 10.10 ч.

3 час – 10.20 ч. – 10.50 ч.

4 час – 11.10 ч. – 11. 40 ч.

5 час – 11.50 ч. – 12.20 ч.

6 час – 12.30 ч. – 13.00 ч.

7 час – 13.10 ч. – 13.40 ч.

Обучението се провежда несинхронно, в електронен дневник Школо.

При евентуална промяна, ще бъдете информирани своевременно!

Бъдете отговорни! Пазете се! Бъдете здрави!

От ръководството
ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094
ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094

Съобщение

Уважаеми родители и ученици, съгласно Заповед № РД-01-677 / 25.11.2020г., изменена със Заповед № РД-01-718/ 18.12.20г. на МЗ, обучението на учениците от VІІІ до ХІІ клас продължава в ОРЕС от 04.01.2021г. до 31.01.2021г.

Обучението в електронна среда ще се осъществява при спазване на следното времетраене на часовете:

1 час 8,00ч.- 8,30ч.

2 час 8,55 ч.- 9,25ч.

3 час 9,50ч. – 10,20ч.

4 час 10,55 ч. – 11,25ч.

5 час 11,50 ч. – 12,20ч.

6 час 12,40 ч. – 13,10 ч.

7 час 13,30 ч. – 14,00 ч.

Обучението се провежда несинхронно, в електронен дневник Школо.

При евентуална промяна, ще бъдете информирани своевременно!

Бъдете отговорни! Пазете се! Бъдете здрави!

От ръководството
ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094

Съобщение

Има едни такива дни, в които трудно се говори…..
Една душа възвишена и светла
пое по своя път към вечността.
Кой би повярвал, че едно сърце, пълно с живот и доброта, ще спре завинаги…
С дълбока скръб съобщаваме, че на 06.12.2020 г. почина госпожа Венка Глушкова, а за всички ученици ЛЕЛЯ ВЕНКА.
Колективът на ПГ „Златю Бояджиев“ изразява своята дълбока скръб по повод кончината на нашата обичана и уважавана колежка.
Ще я запомним с благата усмивка, добрата дума и майчините съвети. Тя приемаше учениците като свои деца и искрено се гордееше с постигнатите от тях резултати. За нас тя беше не просто колега, а човек, готов да изслуша и разбере, да посъветва, да помогне, да се довери, да сподели идеи и мисли.
Утеха за нас ще бъдат най-хубавите спомени за Венка! Благодарим за всеотдайността и скъпите спомени, които остави в сърцата ни.

Нека почива в мир!
ДЪЛБОК ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА Й ПАМЕТ!ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094

Съобщение

Уважаеми родители и ученици,  с решение на Областния кризисен щаб всички ученици от 5 до 12 клас преминават в ОРЕС за 2 седмици /24.11.2020-04.12.2020 г. включително/.

Обучението в електронна среда ще се осъществява при спазване на следното времетраене на часовете:

1 час 8,00ч.- 8,30ч.

2 час 8,55 ч.- 9,25ч.

3 час 9,50ч. – 10,20ч.

4 час 10,55 ч. – 11,25ч.

5 час 11,50 ч. – 12,20ч.

6 час 12,40 ч. – 13,10 ч.

7 час 13,30 ч. – 14,00 ч.

Обучението се провежда несинхронно, в електронен дневник Школо.

Бъдете отговорни! Пазете се! Бъдете здрави!

От ръководството


ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094

Съобщение

Уважаеми родители и ученици,
обучението в електронна среда ще се осъществява при спазване на следното времетраене на часовете:
1 час 8,00ч.- 8,30ч.
2 час 8,55 ч.- 9,25ч.
3 час 9,50ч. – 10,20ч.
4 час 10,55 ч. – 11,25ч.
5 час 11,50 ч. – 12,20ч.
6 час 12,40 ч. – 13,10 ч.
7 час 13,30 ч. – 14,00 ч.

Обучението се провежда несинхронно, в електронен дневник Школо.
Бъдете отговорни!

ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094

Съобщение

Уважаеми родители и ученици, 

от 23.11. до 23.12.2020г. в ПГ „Златю Бояджиев“ гр.Брезово, ще започне редуване на присъствени учебни занятия с работа в електронна среда. Графикът, по който ще се обучават учевиците е следният:

8 а, 8 б, 11 и 12 клас -от 23.11-04.12.2020г. присъствено в училище

9а, 9б, 10а, 10 б клас – от 23.11.-04.12.2020г. – работа в електронна среда

8а, 8б, 11 и 12 клас – от 07.12.-18.12.2020г. – работа в електронна среда

9а, 9б, 10 а и 10 б клас – от 07.12.-18.12.2020г. – присъствено в училище

всички класове от 21.12.-23.12.2020г. – присъствено в училище.

Пазатете се! Бъдете здрави!

От ръководството 

ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094