Архив на категория: Без категория

Педагогическа работа с формиращата се личност на юношата

На 26.05.2023г. от 14,30 часа в кабинет 210 в ПГ “ Златю Бояджиев“ гр.Брезово, ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: „ Педагогическа работа с формиращата се личност на юношата.“ – 3 академични часа , с ръководител Стамина Христозова. Участващи в квалификацията – 18 педагогически специалисти.

Спазване на изискванията за провеждане на ДЗИ и НВО

На 12.05.2023г. от 14,30 часа в кабинет 210 в ПГ “ Златю Бояджиев“ гр.Брезово, ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: „Спазване на изискванията за провеждане на ДЗИ и НВО“ – 1 астр. час , с ръководител Даниела Въртоломеева. Участващи в квалификацията – 18 педагогически специалисти.

Усвояване на техники за справяне с агресията в училищна среда

На 27.04.2023г. от 14,30 часа в кабинет 211 в ПГ “ Златю Бояджиев“ гр.Брезово, ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: „Усвояване на техники за справяне с агресията в училищна среда“ – 3 академични часа , с ръководител Ангел Гаджев. Участващи в квалификацията – 18 педагогически специалисти.

28.04.2023 г. – Иновации при прибиращата техника в земеделието28.04.2023 г. –

На 28.04.2023г. от 13,30 часа в кабинет 210 в ПГ “ Златю Бояджиев“ гр.Брезово, ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: „Иновации при прибиращата техника в земеделието“ – 3 академични часа , с ръководител Стоян Минчев. Участващи в квалификацията – 5 учители по професионална подготовка.

Дисциплина чрез сътрудничество

На 23.03.2023г. от 14,30 часа в кабинет 211 в ПГ “ Златю Бояджиев“ гр.Брезово, ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: „Дисциплина чрез сътрудничество“ – 3 академични часа , с ръководител Нина Шопова. Участващи в квалификацията – 8 учители по общообразователна подготовка.

Формиране на ключови умения за работа в екип

На 20.03.2023г. от 14,20 часа в кабинет 102 в ПГ “ Златю Бояджиев“ гр.Брезово, ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: „Формиране на ключови умения за работа в екип“ – 3 академични часа , с ръководител Видка Стоева. Участващи в квалификацията – 4 учители по професионална подготовка.
ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094

Коучингът в класната стая

На 12.12.2022г. в кабинет 210 на ПГ “ Златю Бояджиев“, от 14,20ч. до 17,10 часа ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: Коучингът в класната стая от инж. Деяна Баръмска. Брой участници в обучението-5

Изграждане на професионално учителско портфолио

На 12.12.2022г. в кабинет 101 на ПГ “ Златю Бояджиев“, от 14,20ч. до 17,10 часа ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: Изграждане на професионално учителско портфолио от инж. Станислава Петева-Николова. Брой участници в обучението-4

На 09.09.-10.09.22 г. в конферентна зала на хотел „Сребърно езеро“ с.Колена, ще се проведе квалификация на 17 броя педагогически специалисти на тема: Работа с деца/ ученици за работа със специални образователни и емоционални потребности. Присъствено обучение на 09.09.22г. от 9.30 часа до 16.00ч., 02.07.22г.-непресъствено обучение.

Прием за учебната 2022 / 2023 г.

Документи за участие в класиране се подават в центровете определени от началника на РУО или по електронен път.

Записването на учениците се извършва в ПГ “ Златю Бояджиев“ гр.Брезово, І-ви етаж във фоайето от 8,00 ч. до 16,30 часа.

Първи етап

Подаване на документи от 05.07.2022г. – 07.07.2022г.

Записване  от 13.07.-15.07.2022г.

Втори етап

Подаване на заявления за участие във второ класиране, само за ученици, които желаят да участват в класиране на по-предно желание – 13.07.2022г. – 15.07.2022г., в училището, в което са приети на първо класиране.

Втори етап на записване  от 21.07.2022г. до 22.07.2022г.

Трети етап

Подаване на документи – 26.07.2022г. – 27.07.2022г.

Записване на ученици – 01.08.2022г.- 02.08.2022г.

Попълване на незаети места след ІІІ -ти етап на класиране и записване до 10.09.2022г. на място в училището.

ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094