Родителска среща за всички ученици

Уважаеми родители,

на 24.10.2018г. от 16,00 часа ще се проведе родителска среща за учениците от VІІІ до ХІІ клас.

Присъствието Ви е задължително!

От ръководството на ПГ “ Златю Бояджиев“