Съобщение – заявления за полагане на изпити НВО

Уважаеми ученици и родители на ученици от  Х клас, във връзка с провеждането на НВО в Х клас през учебната 2019/2020г., Ви уведомявам, че срокът за подаване на заявление от учениците за явяване на изпит по желание по чужд език и дигитални компетентности е от 06.04.20г. до 08.04.2020г..Заявления се приемат по електронен път, на електронната поща на училището – pg_zl.boiadgiev@abv.bg

Прилагам заявления, които може да изтеглите и попълните.
Останете си вкъщи!Бъдете здрави!

ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване информационни технологии в края на X клас

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас