Архив на: admin

ПГ “ Златю Бояджиев“ се присъедини към инициативата под мотото “ Обичам семейството си! Да го пазим на пътя!

На 26.09.2019г. ПГ “ Златю Бояджиев“ се присъедини към инициативата под  мотото “ Обичам семейството си! Да го пазим на пътя!, подкрепен от Европейската комисия и активностите в дните на EDWARD за безопасност на движението по пътищата.

Професионална гимназия “ Златю Бояджиев“ прие да разпространява “ Нулата“ – за нула жертви на пътя.

Прием на ученици за учебната 2015/2016г.

plakat_za_priem_-2015-2016

Прием за учебната

2015/2016 година

    След завършено основно образование

  Професия: Готвач

  Специалност: Производство на

  кулинарни изделия и напитки.

Форма на обучение – дневна и задочна

 Срок на обучение – четиригодишен

 Класиране – по документи

 Балообразуващи предмети:

 БЕЛ, Биология, Химия.

       Необходими документи:

Молба по образец от училището;

Свидетелство за основно образование: (оригинал и копие)

Медицинско свидетелство:

           След успешно завършен ХІІ клас

Прием за учебната

2015/2016 година

  След завършено основно образование

   Професия: Монтьор на ССТ

  Специалност: Механизация

  на селското стопанство

 Форма на обучение–дневна и задочна               

 Срок на обучение – четиригодишен

 Класиране – по документи

 Балообразуващи предмети:

 БЕЛ, физика, математика

     Прием на документи:

                 І етап:

     02.—06. 07.2015 г.

               ІІ етап:

  1. 07. 2015 г.

              ІІІ етап:

  1. 07. 2015 г.

           След  ІІІ  етап:

     До 04. 09. 2015 г. вкл.

   След успешно завършен ХІІ клас

          учениците придобиват:

Диплома

за завършено средно образование;

 Свидетелство

 за професионална квалификация.

 Свидетелство

 за управление на МПС

Публикувано в Без категория на от .