Архив на: admin

Валидиране на компетентности

На 17.10.2023 г., в кабинет 210 , от 14,20ч. до 17,10 часа- 4 академични часа, ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: Валидиране на компетентности, необходими за придобиване на професионална квалификация. Обучението е за учителите по професионална подготовка- 10 броя.
Провеждащ квалификацията: инж. Деяна Баръмска

Квалификация на 17 броя учители на тема: Трафик на хора

На 07.07.2023г. от 11,00 часа във Възрожденски комплекс „Чардакъ“ Сопот, ще се проведе квалификация на 17 броя учители на тема: Трафик на хора. Разработка на урок на тема: Среща с непознат“. Обучителна организация – Знание и реализация ЕООД гр.Пловдив.

Педагогическа работа с формиращата се личност на юношата

На 26.05.2023г. от 14,30 часа в кабинет 210 в ПГ “ Златю Бояджиев“ гр.Брезово, ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: „ Педагогическа работа с формиращата се личност на юношата.“ – 3 академични часа , с ръководител Стамина Христозова. Участващи в квалификацията – 18 педагогически специалисти.

Спазване на изискванията за провеждане на ДЗИ и НВО

На 12.05.2023г. от 14,30 часа в кабинет 210 в ПГ “ Златю Бояджиев“ гр.Брезово, ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: „Спазване на изискванията за провеждане на ДЗИ и НВО“ – 1 астр. час , с ръководител Даниела Въртоломеева. Участващи в квалификацията – 18 педагогически специалисти.

Усвояване на техники за справяне с агресията в училищна среда

На 27.04.2023г. от 14,30 часа в кабинет 211 в ПГ “ Златю Бояджиев“ гр.Брезово, ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: „Усвояване на техники за справяне с агресията в училищна среда“ – 3 академични часа , с ръководител Ангел Гаджев. Участващи в квалификацията – 18 педагогически специалисти.

28.04.2023 г. – Иновации при прибиращата техника в земеделието28.04.2023 г. –

На 28.04.2023г. от 13,30 часа в кабинет 210 в ПГ “ Златю Бояджиев“ гр.Брезово, ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: „Иновации при прибиращата техника в земеделието“ – 3 академични часа , с ръководител Стоян Минчев. Участващи в квалификацията – 5 учители по професионална подготовка.

Дисциплина чрез сътрудничество

На 23.03.2023г. от 14,30 часа в кабинет 211 в ПГ “ Златю Бояджиев“ гр.Брезово, ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: „Дисциплина чрез сътрудничество“ – 3 академични часа , с ръководител Нина Шопова. Участващи в квалификацията – 8 учители по общообразователна подготовка.

Формиране на ключови умения за работа в екип

На 20.03.2023г. от 14,20 часа в кабинет 102 в ПГ “ Златю Бояджиев“ гр.Брезово, ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: „Формиране на ключови умения за работа в екип“ – 3 академични часа , с ръководител Видка Стоева. Участващи в квалификацията – 4 учители по професионална подготовка.
ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094

Коучингът в класната стая

На 12.12.2022г. в кабинет 210 на ПГ “ Златю Бояджиев“, от 14,20ч. до 17,10 часа ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: Коучингът в класната стая от инж. Деяна Баръмска. Брой участници в обучението-5