Архив на: admin

Прием за учебната 2020/2021г

Документи за участие в класиране се подават в центровете определени от началника на РУО или по електронен път.

Записването на учениците се извършва в ПГ “ Златю Бояджиев“ гр.Брезово, І-ви етаж във фоайето от 8,00 ч. до 16,30 часа.

Първи етеп на записване 

от 13.07-16.07.2020г.

Втори етап на записване до 22.07.2020г.

Трети етап на записване на ученици – 29.07.-30.07.2020г.

Попълване на незаети места след ІІІ -ти етап на класиране и записване до 10.09.2020г. на място в училището.

Съобщение – заявления за полагане на изпити НВО

Уважаеми ученици и родители на ученици от  Х клас, във връзка с провеждането на НВО в Х клас през учебната 2019/2020г., Ви уведомявам, че срокът за подаване на заявление от учениците за явяване на изпит по желание по чужд език и дигитални компетентности е от 06.04.20г. до 08.04.2020г..Заявления се приемат по електронен път, на електронната поща на училището – pg_zl.boiadgiev@abv.bg

Прилагам заявления, които може да изтеглите и попълните.
Останете си вкъщи!Бъдете здрави!

ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване информационни технологии в края на X клас

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас

Съобщение

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094

Дистанционно обучение

Важно!

Дистанционно обучение!

Уважаеми ученици и родители, предвид създалата се извънредна ситуация в Република България,  от 16.03.2020г. / понеденик/ училището ще провежда онлайн обучение, чрез електронния дневник на училището. За целта приканвам всички ученици, които все още не са се регистрирали в него, да го направят в спешен порядък от следния линк shkolo.bg . Ако срещате затруднения,  се обръщайте  към класните си ръководители.

Учебният ден ще започва в 8,00 часа, като се спазват 45 минутни часове и утвърденото седмично разписание за втори учебен срок. Очаквайте от всеки учител да ви изпрати учебно съдържание за часа под формата на презентация, работни листове, проекти, казуси, видеа или тестове с указания какво се изисква от ученика.

Призовавам родителите да съдействат  децата им да бъдат пред компютрите в рамките на учебния ден!

Разчитам на Вашата коректност и разбиране!

Заедно можем повече!

Важно съобщение

Уважаеми ученици и родители, във връзка с препоръки на Националния оперативен щаб на територията на република България, свързани с разпространение на COVID-19 в световен план, се обръщам към Вас със следните изисквания:1. Всички ученици да ограничат максимално достъпа до обществени места, в които има струпване на хора.Да се използват активно средства за лична хигиена и дизинфекция, да се избягват контакти с болни лица, както и близки контакти с други хора. 2. Всички ученици ще бъдете уведомени от класните ръководители за различните канали, по които могат да получават учебно съдържание / електронен дневник, имейли, сформирани онлайн групи/.3. Уважаеми родители, осигурете лични предпазни средства и дезинфектанти. Следете здравословното състояние на децата си и при съмнение от влошаване на здравословното състояние, се обърнете към личните лекари.разчитам на Вашето съдействие за преодоляване на създалата се ситуация.
Учебните занятия се преустановяват от 16.03.2020г. до второ нареждане!


ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094

Съобщение

Уважаеми родители,

във връзка със Заповед № РД09-626 /11.03.2020г. на Министъра на образованието и науката Ви информирам, че болни ученици не могат да присъстват в учебните часове.


ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094