Съобщение

Във връзка писмо № 9105-272/24.08.2020 г. на Заместик-министъра на образованието и науката
г-жа Таня Михайлова за стартирала кампания под надслов
„Купи 1 книга. Дари я на своето училище“, подета от Асоциация „Българска книга“,
Професоинална гимназия „Златю Бояджиев“ – Брезово приема и подкрепя идеята.
На първият учебен ден, вместо да подарите букет цветя на своите учители,
подарете 1 книга, която ще споделите с приятели и съученици,
ще дадете своя принос към училищния живот и образователния процес!