Съобщение

Уважаеми родители и ученици, съгласно Заповед № РД-06 – 483/ 07.01.2021г. на директора на ПГ “ Златю Бояджиев“ , обучението на учениците от VІІІ до ХІІ клас за периода от 18.01.21г. / понеделник / до 22.01.2021г. / петък/ ще се провежда синхронно във виртуална класна стая в школо, с цел компенсиране на липсата на взаимодействие с учителя по време на несинхронното обучение.

Обучението в електронна среда ще се осъществява при спазване на следното времетраене на часовете:

1 час 9.00 ч. – 9.30 ч.

2 час – 9.40 ч. – 10.10 ч.

3 час – 10.20 ч. – 10.50 ч.

4 час – 11.10 ч. – 11. 40 ч.

5 час – 11.50 ч. – 12.20 ч.

6 час – 12.30 ч. – 13.00 ч.

7 час – 13.10 ч. – 13.40 ч.

При евентуална промяна, ще бъдете информирани своевременно!

Бъдете отговорни! Пазете се! Бъдете здрави!

От ръководството
ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094