Съобщение

Уважаеми ученици и родители, поради удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г. и допускането на изключения от забраната по отношение на присъствените учебни занятия, те се допускат за всички ученици от VІІІ до ХІІ клас от ПГ „ Златю Бояджиев“ гр.Брезово, при спазване на следния график, считано от 04.02.2021г., както следва:

а) от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VІІІ а, VІІІ б и ХІІ клас ;

б) от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от Х а , Х б и ХІ клас;

в) от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от ІХ а, ІХ б и ХІІ

 І. При провеждане на присъствени часове в училище , считано от 04.02.2021 г., да се спазва следното времетраене на часовете: :

 1 час 8.00 ч. – 8.40 ч.

2 час – 8.50 ч. – 9.30 ч.

3 час – 9,40 ч. – 10.20 ч.

4 час – 10.40 ч. – 11. 20 ч.

5 час – 11.30 ч. – 12.10 ч.

6 час – 12.20 ч. – 13.00 ч.

7 час – 13.10 ч. – 13.50 ч.

 ІІ. При провеждане на часове в електронна среда, считано от 04.02.21г. да се спазва следното времетраене на часовете:

1 час 8.10 ч. – 8.40 ч.

2 час – 8.50 ч. – 9.20 ч.

3 час – 9,40 ч. – 10.10 ч.

4 час – 10.40 ч. – 11. 10 ч.

5 час – 11.30 ч. – 12.00 ч.

6 час – 12.20 ч. – 12.50 ч.

7 час – 13.10 ч. – 13.40 ч.

Пазете се! Бъдете здрави!

От ръководството

ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094