Прием за учебната 2021 / 2022 г.

Документи за участие в класиране се подават в центровете определени от началника на РУО или по електронен път.

Записването на учениците се извършва в ПГ “ Златю Бояджиев“ гр.Брезово, І-ви етаж във фоайето от 8,00 ч. до 16,30 часа.

Първи етап на записване 

от 14.07-16.07.2021г.

Втори етап на записване до 22.07.2021г.

Трети етап на записване на ученици – 30.07.2021г.

Попълване на незаети места след ІІІ -ти етап на класиране и записване до 10.09.2021г. на място в училището.