Съобщение

На 01.07.-02.07.22 г. в лятна учебна база на „Знание и реализация“ЕООД, с.Свежен, ще се проведе квалификация на 18 броя педагогически специалисти на тема:Стратегии за мотивиране на учениците. Присъствено обучение на 01.07.22г. от 9.30 часа до 16.15ч., 02.07.22г.-непресъствено обучение.