Валидиране на компетентности

На 17.10.2023 г., в кабинет 210 , от 14,20ч. до 17,10 часа- 4 академични часа, ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: Валидиране на компетентности, необходими за придобиване на професионална квалификация. Обучението е за учителите по професионална подготовка- 10 броя.
Провеждащ квалификацията: инж. Деяна Баръмска