Съвременни методи за оценяване знанията, уменията и учебните резултати на учениците

На 11.03.2024г., от 14,20 часа, в кабинет 106 ще се проведе обучение на тема „Съвременни методи за оценяване знанията , уменията и учебните резултати на учениците“, с продължителност 4 академична часа. Обучението е предназначено за 9 броя учители по общообразователна подготовка. Водещ обучението-Нели Пашева-Бозикян