Превенция на зависимостите сред младежите

На 20.02.2024г., от 14,30 часа, в кабинет 104 ще се проведе обучение на тема „Превенция на зависимостите сред младежите“, с продължителност 2 академична часа. Обучението е предназначено за 10 броя класни ръководители. Водещ обучението-Дора Чучулигова