Съобщение с цел превантивни мерки

Уважаеми ученици и родители, с цел превантивни мерки за опазване здравето на нашите ученици, Ви информирам да избягвате масови мероприятия, посещения на спортни инициативи и други събития със струпване на хора,както и да се засили личната хигиена!!!

Пазете се!

Бъдете здрави!
ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094