Съобщение – ДЗИ

Уважаеми зрелостници

Във връзка с изтичащия срок за подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити, ви информирам, че  приемане на заявления, подадени по електронен път за явяване на ДЗИ ще бъдат приемани на електронната поща на училището: pg_zl.boiadgiev@abv.bg  в срок до 17.03.2020г.


ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094

Заявление за ДЗИ /.PDF формат/