Важно съобщение

Уважаеми ученици и родители, във връзка с препоръки на Националния оперативен щаб на територията на република България, свързани с разпространение на COVID-19 в световен план, се обръщам към Вас със следните изисквания:1. Всички ученици да ограничат максимално достъпа до обществени места, в които има струпване на хора.Да се използват активно средства за лична хигиена и дизинфекция, да се избягват контакти с болни лица, както и близки контакти с други хора. 2. Всички ученици ще бъдете уведомени от класните ръководители за различните канали, по които могат да получават учебно съдържание / електронен дневник, имейли, сформирани онлайн групи/.3. Уважаеми родители, осигурете лични предпазни средства и дезинфектанти. Следете здравословното състояние на децата си и при съмнение от влошаване на здравословното състояние, се обърнете към личните лекари.разчитам на Вашето съдействие за преодоляване на създалата се ситуация.
Учебните занятия се преустановяват от 16.03.2020г. до второ нареждане!


ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094