Съобщение

Уважаеми родители,

във връзка със Заповед № РД09-626 /11.03.2020г. на Министъра на образованието и науката Ви информирам, че болни ученици не могат да присъстват в учебните часове.


ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094