Уважаеми родители,

В изпълнение на „Насоки за работа на системата на училищното образование  в условията на COVID 19 през 2020/2021г. Ви информирам, че на 04.11.2020г. в ПГ “ Златю Бояджиев“ гр. Брезово е констатиран ученик, който е контактен на близък от семейството с COVID 19 и един учител също контактен на близък в семейството с положителна проба на COVID 19. Учениците се обучават в неприсъствена форма и не е необходимо карантиниране на контактни ученици и учители.

Бъдете здрави!

Спазвайте правилата за дистанция, дезинфекция и дисциплина!

инж. Даниела Въртоломеева Въртоломеева 

Директор на ПГ “ Златю Бояджиев“ гр. Брезово