Съобщение

Уважаеми родители,
от 16.11.2020г. до 22.11.2020г. включително, училището ще премине към работа в електронна среда. Обучението продължава в познатата Ви платформа школо.
Директор
инж. Даниела Въртоломеева