Съобщение

Уважаеми родители и ученици,  с решение на Областния кризисен щаб всички ученици от 5 до 12 клас преминават в ОРЕС за 2 седмици /24.11.2020-04.12.2020 г. включително/.

Обучението в електронна среда ще се осъществява при спазване на следното времетраене на часовете:

1 час 8,00ч.- 8,30ч.

2 час 8,55 ч.- 9,25ч.

3 час 9,50ч. – 10,20ч.

4 час 10,55 ч. – 11,25ч.

5 час 11,50 ч. – 12,20ч.

6 час 12,40 ч. – 13,10 ч.

7 час 13,30 ч. – 14,00 ч.

Обучението се провежда несинхронно, в електронен дневник Школо.

Бъдете отговорни! Пазете се! Бъдете здрави!

От ръководството


ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094