Съобщение

Уважаеми родители и ученици,
обучението в електронна среда ще се осъществява при спазване на следното времетраене на часовете:
1 час 8,00ч.- 8,30ч.
2 час 8,55 ч.- 9,25ч.
3 час 9,50ч. – 10,20ч.
4 час 10,55 ч. – 11,25ч.
5 час 11,50 ч. – 12,20ч.
6 час 12,40 ч. – 13,10 ч.
7 час 13,30 ч. – 14,00 ч.

Обучението се провежда несинхронно, в електронен дневник Школо.
Бъдете отговорни!

ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094