Прием за учебната 2022 / 2023 г.

Документи за участие в класиране се подават в центровете определени от началника на РУО или по електронен път.

Записването на учениците се извършва в ПГ “ Златю Бояджиев“ гр.Брезово, І-ви етаж във фоайето от 8,00 ч. до 16,30 часа.

Първи етап

Подаване на документи от 05.07.2022г. – 07.07.2022г.

Записване  от 13.07.-15.07.2022г.

Втори етап

Подаване на заявления за участие във второ класиране, само за ученици, които желаят да участват в класиране на по-предно желание – 13.07.2022г. – 15.07.2022г., в училището, в което са приети на първо класиране.

Втори етап на записване  от 21.07.2022г. до 22.07.2022г.

Трети етап

Подаване на документи – 26.07.2022г. – 27.07.2022г.

Записване на ученици – 01.08.2022г.- 02.08.2022г.

Попълване на незаети места след ІІІ -ти етап на класиране и записване до 10.09.2022г. на място в училището.

ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094