На 09.09.-10.09.22 г. в конферентна зала на хотел „Сребърно езеро“ с.Колена, ще се проведе квалификация на 17 броя педагогически специалисти на тема: Работа с деца/ ученици за работа със специални образователни и емоционални потребности. Присъствено обучение на 09.09.22г. от 9.30 часа до 16.00ч., 02.07.22г.-непресъствено обучение.