НП „ Заедно в изкуствата и спорта“

ПГ “ Златю Бояджиев“ гр. Брезово ще сформира група по волейбол по НП „ Заедно в изкуствата и спорта“ , модул 2 Спорт.