Педагогическа работа с формиращата се личност на юношата

На 26.05.2023г. от 14,30 часа в кабинет 210 в ПГ “ Златю Бояджиев“ гр.Брезово, ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: „ Педагогическа работа с формиращата се личност на юношата.“ – 3 академични часа , с ръководител Стамина Христозова. Участващи в квалификацията – 18 педагогически специалисти.