Съобщение

Уважаеми родители,
в изпълнение на „Насоки за работа на системата на училищното образование в условията на COVID-19 през 2020/2021г. Ви информирам, че на 11.11.2020г. в ПГ “ Златю Бояджиев“ гр. Брезово е констатиран ученик, който е контактен на близък от семейството с COVID- 19 и един учител с положителна проба на COVID 19. Не се налага карантиниране на ученици и учители, тъй като учителят и ученикът не са били в училище от 28.10.2020г.
Бъдете здрави!
Спазвайте правилата за дистанция, дезинфекция и дисциплина!
инж. Даниела Въртоломеева Въртоломеева
Директор на ПГ “ Златю Бояджиев“ гр. Брезово