Съобщение

Уважаеми родители и ученици, 

от 23.11. до 23.12.2020г. в ПГ „Златю Бояджиев“ гр.Брезово, ще започне редуване на присъствени учебни занятия с работа в електронна среда. Графикът, по който ще се обучават учевиците е следният:

8 а, 8 б, 11 и 12 клас -от 23.11-04.12.2020г. присъствено в училище

9а, 9б, 10а, 10 б клас – от 23.11.-04.12.2020г. – работа в електронна среда

8а, 8б, 11 и 12 клас – от 07.12.-18.12.2020г. – работа в електронна среда

9а, 9б, 10 а и 10 б клас – от 07.12.-18.12.2020г. – присъствено в училище

всички класове от 21.12.-23.12.2020г. – присъствено в училище.

Пазатете се! Бъдете здрави!

От ръководството 

ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094