Изграждане на професионално учителско портфолио

На 12.12.2022г. в кабинет 101 на ПГ “ Златю Бояджиев“, от 14,20ч. до 17,10 часа ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: Изграждане на професионално учителско портфолио от инж. Станислава Петева-Николова. Брой участници в обучението-4