Коучингът в класната стая

На 12.12.2022г. в кабинет 210 на ПГ “ Златю Бояджиев“, от 14,20ч. до 17,10 часа ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: Коучингът в класната стая от инж. Деяна Баръмска. Брой участници в обучението-5