Формиране на ключови умения за работа в екип

На 20.03.2023г. от 14,20 часа в кабинет 102 в ПГ “ Златю Бояджиев“ гр.Брезово, ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: „Формиране на ключови умения за работа в екип“ – 3 академични часа , с ръководител Видка Стоева. Участващи в квалификацията – 4 учители по професионална подготовка.
ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094