Дисциплина чрез сътрудничество

На 23.03.2023г. от 14,30 часа в кабинет 211 в ПГ “ Златю Бояджиев“ гр.Брезово, ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: „Дисциплина чрез сътрудничество“ – 3 академични часа , с ръководител Нина Шопова. Участващи в квалификацията – 8 учители по общообразователна подготовка.