28.04.2023 г. – Иновации при прибиращата техника в земеделието28.04.2023 г. –

На 28.04.2023г. от 13,30 часа в кабинет 210 в ПГ “ Златю Бояджиев“ гр.Брезово, ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: „Иновации при прибиращата техника в земеделието“ – 3 академични часа , с ръководител Стоян Минчев. Участващи в квалификацията – 5 учители по професионална подготовка.