Усвояване на техники за справяне с агресията в училищна среда

На 27.04.2023г. от 14,30 часа в кабинет 211 в ПГ “ Златю Бояджиев“ гр.Брезово, ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: „Усвояване на техники за справяне с агресията в училищна среда“ – 3 академични часа , с ръководител Ангел Гаджев. Участващи в квалификацията – 18 педагогически специалисти.