Спазване на изискванията за провеждане на ДЗИ и НВО

На 12.05.2023г. от 14,30 часа в кабинет 210 в ПГ “ Златю Бояджиев“ гр.Брезово, ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: „Спазване на изискванията за провеждане на ДЗИ и НВО“ – 1 астр. час , с ръководител Даниела Въртоломеева. Участващи в квалификацията – 18 педагогически специалисти.