Архив на категория: Без категория

Съобщение

Уважаеми родители,
в изпълнение на „Насоки за работа на системата на училищното образование в условията на COVID-19 през 2020/2021г. Ви информирам, че на 11.11.2020г. в ПГ “ Златю Бояджиев“ гр. Брезово е констатиран ученик, който е контактен на близък от семейството с COVID- 19 и един учител с положителна проба на COVID 19. Не се налага карантиниране на ученици и учители, тъй като учителят и ученикът не са били в училище от 28.10.2020г.
Бъдете здрави!
Спазвайте правилата за дистанция, дезинфекция и дисциплина!
инж. Даниела Въртоломеева Въртоломеева
Директор на ПГ “ Златю Бояджиев“ гр. Брезово

Съобщение

Уважаеми родители,
от 16.11.2020г. до 22.11.2020г. включително, училището ще премине към работа в електронна среда. Обучението продължава в познатата Ви платформа школо.
Директор
инж. Даниела Въртоломеева

Уважаеми родители,

В изпълнение на „Насоки за работа на системата на училищното образование  в условията на COVID 19 през 2020/2021г. Ви информирам, че на 04.11.2020г. в ПГ “ Златю Бояджиев“ гр. Брезово е констатиран ученик, който е контактен на близък от семейството с COVID 19 и един учител също контактен на близък в семейството с положителна проба на COVID 19. Учениците се обучават в неприсъствена форма и не е необходимо карантиниране на контактни ученици и учители.

Бъдете здрави!

Спазвайте правилата за дистанция, дезинфекция и дисциплина!

инж. Даниела Въртоломеева Въртоломеева 

Директор на ПГ “ Златю Бояджиев“ гр. Брезово

Съобщение

Уважаеми ученици и  родители, откриването на учебната година ще започне в 9:00 часа на 15 септември. Моля учениците да бъдат в двора на училището в 8:45 часа.

Родители няма да бъдат допускани в сградата на училището. Очакваме ви!

Съобщение

Във връзка с Писмо № 9105-283/28.08.2020 г. на Министъра на образованието н науката за изпитанията и предизвикателствата през новата учебна 2020/2021 година, необичайна заради промяната на ритъма и нагласите, традициите и отговорностите сред учители, ученици, както и техните родители и в изпълнение на поетите ангажименти към децата и учениците, МОН партнира с държавни институциии неправителствени организации, обединени от обща цел. В тази връзка Ве предоставяме

-линк къв Правила за Безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в нтернет, разработени от ДАЗД с участиета на експерти от „Киберпрестъпност“ към ГлаВна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет:

http://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

и линк за сваляне на брошурата:

http://we.tl/t-xtLMbGDLcS

-линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“:

http://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/viw?usp=sharing

ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094

Съобщение

Във връзка писмо № 9105-272/24.08.2020 г. на Заместик-министъра на образованието и науката
г-жа Таня Михайлова за стартирала кампания под надслов
„Купи 1 книга. Дари я на своето училище“, подета от Асоциация „Българска книга“,
Професоинална гимназия „Златю Бояджиев“ – Брезово приема и подкрепя идеята.
На първият учебен ден, вместо да подарите букет цветя на своите учители,
подарете 1 книга, която ще споделите с приятели и съученици,
ще дадете своя принос към училищния живот и образователния процес!

Прием за учебната 2020/2021г

Документи за участие в класиране се подават в центровете определени от началника на РУО или по електронен път.

Записването на учениците се извършва в ПГ “ Златю Бояджиев“ гр.Брезово, І-ви етаж във фоайето от 8,00 ч. до 16,30 часа.

Първи етеп на записване 

от 13.07-16.07.2020г.

Втори етап на записване до 22.07.2020г.

Трети етап на записване на ученици – 29.07.-30.07.2020г.

Попълване на незаети места след ІІІ -ти етап на класиране и записване до 10.09.2020г. на място в училището.