Съобщение

Уважаеми родители и ученици, обучението на учениците от VІІІ до ХІІ клас продължава в ОРЕС / несинхронно/ от 25.01.2021г. до 02.02.2021г.

Съгласно заповед № РД – 06-482/ 07.01.2021г. обучението в електронна среда от 11.01.2021г. се осъществява при спазване на следното времетраене на часовете:

1 час 9.00 ч. – 9.30 ч.

2 час – 9.40 ч. – 10.10 ч.

3 час – 10.20 ч. – 10.50 ч.

4 час – 11.10 ч. – 11. 40 ч.

5 час – 11.50 ч. – 12.20 ч.

6 час – 12.30 ч. – 13.00 ч.

7 час – 13.10 ч. – 13.40 ч.

Обучението се провежда несинхронно, в електронен дневник Школо.

При евентуална промяна, ще бъдете информирани своевременно!

Бъдете отговорни! Пазете се! Бъдете здрави!

От ръководството
ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094

Съобщение

Уважаеми родители и ученици, съгласно Заповед № РД-06 – 483/ 07.01.2021г. на директора на ПГ “ Златю Бояджиев“ , обучението на учениците от VІІІ до ХІІ клас за периода от 18.01.21г. / понеделник / до 22.01.2021г. / петък/ ще се провежда синхронно във виртуална класна стая в школо, с цел компенсиране на липсата на взаимодействие с учителя по време на несинхронното обучение.

Обучението в електронна среда ще се осъществява при спазване на следното времетраене на часовете:

1 час 9.00 ч. – 9.30 ч.

2 час – 9.40 ч. – 10.10 ч.

3 час – 10.20 ч. – 10.50 ч.

4 час – 11.10 ч. – 11. 40 ч.

5 час – 11.50 ч. – 12.20 ч.

6 час – 12.30 ч. – 13.00 ч.

7 час – 13.10 ч. – 13.40 ч.

При евентуална промяна, ще бъдете информирани своевременно!

Бъдете отговорни! Пазете се! Бъдете здрави!

От ръководството
ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094

Управление

Уважаеми родители и ученици, съгласно Заповед № РД–09 – 3610/ 31.12.2020г. на МОН, обучението на учениците от VІІІ до ХІІ клас продължава в ОРЕС от 04.01.2021г. до 31.01.2021г.

Съгласно заповед № РД – 06-482/ 07.01.2021г. обучението в електронна среда от 11.01.2021г. ще се осъществява при спазване на следното времетраене на часовете:

1 час 9.00 ч. – 9.30 ч.

2 час – 9.40 ч. – 10.10 ч.

3 час – 10.20 ч. – 10.50 ч.

4 час – 11.10 ч. – 11. 40 ч.

5 час – 11.50 ч. – 12.20 ч.

6 час – 12.30 ч. – 13.00 ч.

7 час – 13.10 ч. – 13.40 ч.

Обучението се провежда несинхронно, в електронен дневник Школо.

При евентуална промяна, ще бъдете информирани своевременно!

Бъдете отговорни! Пазете се! Бъдете здрави!

От ръководството
ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094
ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094

Съобщение

Уважаеми родители и ученици, съгласно Заповед № РД-01-677 / 25.11.2020г., изменена със Заповед № РД-01-718/ 18.12.20г. на МЗ, обучението на учениците от VІІІ до ХІІ клас продължава в ОРЕС от 04.01.2021г. до 31.01.2021г.

Обучението в електронна среда ще се осъществява при спазване на следното времетраене на часовете:

1 час 8,00ч.- 8,30ч.

2 час 8,55 ч.- 9,25ч.

3 час 9,50ч. – 10,20ч.

4 час 10,55 ч. – 11,25ч.

5 час 11,50 ч. – 12,20ч.

6 час 12,40 ч. – 13,10 ч.

7 час 13,30 ч. – 14,00 ч.

Обучението се провежда несинхронно, в електронен дневник Школо.

При евентуална промяна, ще бъдете информирани своевременно!

Бъдете отговорни! Пазете се! Бъдете здрави!

От ръководството
ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094

Съобщение

Има едни такива дни, в които трудно се говори…..
Една душа възвишена и светла
пое по своя път към вечността.
Кой би повярвал, че едно сърце, пълно с живот и доброта, ще спре завинаги…
С дълбока скръб съобщаваме, че на 06.12.2020 г. почина госпожа Венка Глушкова, а за всички ученици ЛЕЛЯ ВЕНКА.
Колективът на ПГ „Златю Бояджиев“ изразява своята дълбока скръб по повод кончината на нашата обичана и уважавана колежка.
Ще я запомним с благата усмивка, добрата дума и майчините съвети. Тя приемаше учениците като свои деца и искрено се гордееше с постигнатите от тях резултати. За нас тя беше не просто колега, а човек, готов да изслуша и разбере, да посъветва, да помогне, да се довери, да сподели идеи и мисли.
Утеха за нас ще бъдат най-хубавите спомени за Венка! Благодарим за всеотдайността и скъпите спомени, които остави в сърцата ни.

Нека почива в мир!
ДЪЛБОК ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА Й ПАМЕТ!ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094

Съобщение

Уважаеми родители и ученици,  с решение на Областния кризисен щаб всички ученици от 5 до 12 клас преминават в ОРЕС за 2 седмици /24.11.2020-04.12.2020 г. включително/.

Обучението в електронна среда ще се осъществява при спазване на следното времетраене на часовете:

1 час 8,00ч.- 8,30ч.

2 час 8,55 ч.- 9,25ч.

3 час 9,50ч. – 10,20ч.

4 час 10,55 ч. – 11,25ч.

5 час 11,50 ч. – 12,20ч.

6 час 12,40 ч. – 13,10 ч.

7 час 13,30 ч. – 14,00 ч.

Обучението се провежда несинхронно, в електронен дневник Школо.

Бъдете отговорни! Пазете се! Бъдете здрави!

От ръководството


ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094

Съобщение

Уважаеми родители и ученици,
обучението в електронна среда ще се осъществява при спазване на следното времетраене на часовете:
1 час 8,00ч.- 8,30ч.
2 час 8,55 ч.- 9,25ч.
3 час 9,50ч. – 10,20ч.
4 час 10,55 ч. – 11,25ч.
5 час 11,50 ч. – 12,20ч.
6 час 12,40 ч. – 13,10 ч.
7 час 13,30 ч. – 14,00 ч.

Обучението се провежда несинхронно, в електронен дневник Школо.
Бъдете отговорни!

ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094

Съобщение

Уважаеми родители и ученици, 

от 23.11. до 23.12.2020г. в ПГ „Златю Бояджиев“ гр.Брезово, ще започне редуване на присъствени учебни занятия с работа в електронна среда. Графикът, по който ще се обучават учевиците е следният:

8 а, 8 б, 11 и 12 клас -от 23.11-04.12.2020г. присъствено в училище

9а, 9б, 10а, 10 б клас – от 23.11.-04.12.2020г. – работа в електронна среда

8а, 8б, 11 и 12 клас – от 07.12.-18.12.2020г. – работа в електронна среда

9а, 9б, 10 а и 10 б клас – от 07.12.-18.12.2020г. – присъствено в училище

всички класове от 21.12.-23.12.2020г. – присъствено в училище.

Пазатете се! Бъдете здрави!

От ръководството 

ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094

Съобщение

Уважаеми родители,
в изпълнение на „Насоки за работа на системата на училищното образование в условията на COVID-19 през 2020/2021г. Ви информирам, че на 11.11.2020г. в ПГ “ Златю Бояджиев“ гр. Брезово е констатиран ученик, който е контактен на близък от семейството с COVID- 19 и един учител с положителна проба на COVID 19. Не се налага карантиниране на ученици и учители, тъй като учителят и ученикът не са били в училище от 28.10.2020г.
Бъдете здрави!
Спазвайте правилата за дистанция, дезинфекция и дисциплина!
инж. Даниела Въртоломеева Въртоломеева
Директор на ПГ “ Златю Бояджиев“ гр. Брезово

Съобщение

Уважаеми родители,
от 16.11.2020г. до 22.11.2020г. включително, училището ще премине към работа в електронна среда. Обучението продължава в познатата Ви платформа школо.
Директор
инж. Даниела Въртоломеева