Съобщение с цел превантивни мерки

Уважаеми ученици и родители, с цел превантивни мерки за опазване здравето на нашите ученици, Ви информирам да избягвате масови мероприятия, посещения на спортни инициативи и други събития със струпване на хора,както и да се засили личната хигиена!!!

Пазете се!

Бъдете здрави!
ПГ”Златю Бояджиев” гр.Брезово 03191/2144, 0879585094

Патронен празник на училището

На патронния празник на училището – 22.10.2019г. , учениците от ПГ “ Златю Бояджиев“ поднесоха венци и цветя пред бюст -паметника на Златю Бояджиев пред сградата на община Брезово. Гости на празника бяха г-жа Теодора Чучулигова- заместник кмет на община Брезово и главен специалист Образование – г-жа Антония Стоянова. 

За първа година ученици, учители и граждани имаха възможността да се докоснат до родната къща на Златю Бояджиев. 

ПГ “ Златю Бояджиев“ се присъедини към инициативата под мотото “ Обичам семейството си! Да го пазим на пътя!

На 26.09.2019г. ПГ “ Златю Бояджиев“ се присъедини към инициативата под  мотото “ Обичам семейството си! Да го пазим на пътя!, подкрепен от Европейската комисия и активностите в дните на EDWARD за безопасност на движението по пътищата.

Професионална гимназия “ Златю Бояджиев“ прие да разпространява “ Нулата“ – за нула жертви на пътя.

Родителска среща за всички ученици

Уважаеми родители,

на 24.10.2018г. от 16,00 часа ще се проведе родителска среща за учениците от VІІІ до ХІІ клас.

Присъствието Ви е задължително!

От ръководството на ПГ “ Златю Бояджиев“

Поклон пред паметта на нашия добър приятел, колега, учител!

Резултат с изображение за съболезнования

 

„Човешкият живот прилича на разказ, който има различна дъл­жина, но важна е не дължината, а стойността му. Живее се само вед­нъж. Животът е скъп и неповторим дар на природата. Умира се само веднъж, но завинаги, и затова смисълът на човешкия живот е да живе­ем така, че и след смъртта да не умираме. Защото човекът, за да оста­не, за да е потребен, за да го има и след смъртта дори, трябва всяка вещ и образ покрай себе си да открие и отново да пресътвори… „

Днес ние се разделияме завинаги с нашият скъп колега и приятел Динко Николов Недев.  Тихо и безшумно, скръбно и мрачно е то. Коварната смърт го отне от нашия трудов колектив, прекъсна живота му, прекъсна трудовата му дейност в момент, когато трябваше да жи­вее и твори.

Днешният ден е мрачен за нас. Нашето училище днес е пусто. Мрачно е в души­те на хората. Скръбта ни е погълнала изцяло.

Постъпва на работа като учител в Професионална гимназия „Златю Бояджиев” гр. Брезово на 01.03.1992 година. От тогава, до настоящия момент, верен на своите принципи и идеи, той тихо и кротко, с усмивка на лице даваше с пълни шепи знания на учениците. В тях той запали пламъка на родолюбие, закърми ги в български дух.

Тежко е да се разделиш с такъв човек. Тежко е да знаеш, че вече не ще го срещнеш, не ще разговаряш с него, не ще ти каже блага дума. До болка боли сърцето по загубата на такъв човек. Но гордост изпълва сърцата ни, че неговият живот не премина напразно.

Той ще бъде пример за подражание на всички свои възпитаници (както ученици, така и курсисти), които ще помнят благата усмивка на лицето му и топлия му нрав.

 

Тих и скромен, всеотдаен и трудолюбив – това са качества, които го характеризират като човек, от който мо­жем да се учим.

Да бъде вечна светлата памет на Динко Недев – нашият добър приятел и колега.

От колектива на ПГ “ Златю Бояджиев“

 

ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ КЛАСИРАНИ НА І ЕТАП

Документи за записване на класираните ученици на І- ви етап  в ПГ “ Златю Бояджиев“ се приемат от 04.07.2018г. до 06.07.2018г., от 8,00 – 16,30 часа във фоайето на училището.

При записване са необходими следните документи:

  1. Свидетелство за основно образование – оригинал;
  2. Медицинско свидетелство- оригинал;
  3. Удостоверение за преместване.